Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie rozpuszczalników organicznych i barwników histologicznych

Data publikacji: 13.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2017

Numer ogłoszenia

1068037

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup podanych poniżej rozpuszczalników organicznych i barwników histologicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

1) CAS 67-68-5, Etanol bezwodny 98,5% czda, 40x1L
2) CAS 1330-20-7, Ksylen (mieszanina izomerów) czda, 40x1L
3) Formalina r-r 10% czda, 36x1L
4) Leica Eosin roztwór wodny, 2x1L
5) Leica Mayers Hematoksylin, 2x1L

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do 20.11.2017 r. w formie mailowej na adres w.kosnik@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.kosnik@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Kośnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup podanych poniżej rozpuszczalników organicznych i barwników histologicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

1) CAS 67-68-5, Etanol bezwodny 98,5% czda, 40x1L
2) CAS 1330-20-7, Ksylen (mieszanina izomerów) czda, 40x1L
3) Formalina r-r 10% czda, 36x1L
4) Leica Eosin roztwór wodny, 2x1L
5) Leica Mayers Hematoksylin, 2x1L

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup podanych poniżej rozpuszczalników organicznych i barwników histologicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

Przedmiot zamówienia

1) CAS 67-68-5, Etanol bezwodny 98,5% czda, 40x1L
2) CAS 1330-20-7, Ksylen (mieszanina izomerów) czda, 40x1L
3) Formalina r-r 10% czda, 36x1L
4) Leica Eosin roztwór wodny, 2x1L
5) Leica Mayers Hematoksylin, 2x1L

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert 20.11.2017 r.
Rozstrzygnięcie 22.11.2017 r.
Dostawa 06.12.2017 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych związków od różnych Oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"KAWA.SKA Sp. Z o.o.", Ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne
NIP: 123-102-19-65
Data wpłynięcia: 14.11.2017
NR OFERTY: O17/002162
Cenna netto: 2425,26 PLN
Liczba wyświetleń: 533