Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie rozpuszczalników organicznych

Data publikacji: 13.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2017

Numer ogłoszenia

1067999

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup podanych poniżej rozpuszczalników organicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

1) CAS 67-64-1, Aceton cz. (do mycia), 2x5L
2) CAS 67-63-0, Izopropanol czda, 2x5L
3) CAS 64-17-5, Etanol 96% z dodatkiem eteru dietylowego i acetonu, 2x10L
4) CAS 56-81-5, Gliceryna cz., 1L
5) CAS 67-68-5, DMSO 99,5% do syntezy, 1L
6) CAS 67-68-5, Etanol bezwodny, 500mL
7) CAS 67-68-5, DMSO bezwodny 99,9%, 250mL
8) CAS 68-12-2, DMF bezwodny 99,8%, 250mL
9) CAS 67-56-1, Metanol bezwodny 99,8%, 250mL

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do 20.11.2017 r. w formie mailowej na adres w.kosnik@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.kosnik@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Kośnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup podanych poniżej rozpuszczalników organicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

1) CAS 67-64-1, Aceton cz. (do mycia), 2x5L
2) CAS 67-63-0, Izopropanol czda, 2x5L
3) CAS 64-17-5, Etanol 96% z dodatkiem eteru dietylowego i acetonu, 2x10L
4) CAS 56-81-5, Gliceryna cz., 1L
5) CAS 67-68-5, DMSO 99,5% do syntezy, 1L
6) CAS 67-68-5, Etanol bezwodny, 500mL
7) CAS 67-68-5, DMSO bezwodny 99,9%, 250mL
8) CAS 68-12-2, DMF bezwodny 99,8%, 250mL
9) CAS 67-56-1, Metanol bezwodny 99,8%, 250mL

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup i dostawę podanych poniżej rozpuszczalników organicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

Przedmiot zamówienia

1) CAS 67-64-1, Aceton cz. (do mycia), 2x5L
2) CAS 67-63-0, Izopropanol czda, 2x5L
3) CAS 64-17-5, Etanol 96% z dodatkiem eteru dietylowego i acetonu, 2x10L
4) CAS 56-81-5, Gliceryna cz., 1L
5) CAS 67-68-5, DMSO 99,5% do syntezy, 1L
6) CAS 67-68-5, Etanol bezwodny, 500mL
7) CAS 67-68-5, DMSO bezwodny 99,9%, 250mL
8) CAS 68-12-2, DMF bezwodny 99,8%, 250mL
9) CAS 67-56-1, Metanol bezwodny 99,8%, 250mL

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert 20.11.2017 r.
Rozstrzygnięcie 22.11.2017 r.
Dostawa 06.12.2017 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych związków od różnych Oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„IDALIA Ireneusz Wolak sp. j.”, 26-615 Radom, ul. Marii Fołtyn 10
NIP: 796-010-13-18
Data wpłynięcia: 16.11.2017
NR OFERTY: OS-23/17/IM/11
Pozycje: 1 – 2, 4 – 6, 9 z opisu przedmiotu zamówienia
Cena netto: 433,00 PLN

„HURT-CHEM”, Duchnice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Maz
NIP 534-142-79-20
Data wpłynięcia: 20.11.2017
NR OFERTY: 2017/11/MG/0803
Pozycja: 3 z opisu przedmiotu zamówienia
Cena netto: 317,10 PLN

„INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o.”, ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań
NIP: 782-266-58-58
Data wpłynięcia: 20.11.2017
NR OFERTY: OF/1525/2017
Pozycje: 7 – 8 z opisu przedmiotu zamówienia
Cena netto: 341,00 PLN
Liczba wyświetleń: 612