Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa ciekłego azotu

Data publikacji: 13.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2017

Numer ogłoszenia

1067914

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę ciekłego azotu technicznego, realizowaną minimum raz w miesiącu do końca 2018 roku.
Objętość azotu: minimum 35 L (jedna dostawa) – maksimum 70 L (dwie dostawy po 35 L), w zależności od zapotrzebowania.
Dostawa w dni robocze - najpóźniej 24h od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

Warunki płatności – faktura, przelew 7-14 dni po realizacji każdej dostawy.

Cechy podstawowe:
- specyfikacja wszystkich kosztów towarzyszących zakupowi ciekłego azotu.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 23.11.2017 włącznie, w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603 485 685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ciekłego azotu technicznego, realizowana minimum raz w miesiącu do końca 2018 roku.
Objętość azotu: minimum 35 L (jedna dostawa) – maksimum 70 L (dwie dostawy po 35 L), w zależności od zapotrzebowania.
Dostawa w dni robocze - najpóźniej 24h od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa ciekłego azotu technicznego, realizowana minimum raz w miesiącu do końca 2018 roku.
Objętość azotu: minimum 35 L (jedna dostawa) – maksimum 70 L (dwie dostawy po 35 L), w zależności od zapotrzebowania.
Dostawa w dni robocze - najpóźniej 24h od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

Przedmiot zamówienia

Dostawa ciekłego azotu technicznego, realizowana minimum raz w miesiącu do końca 2018 roku.
Objętość azotu: minimum 35 L (jedna dostawa) – maksimum 70 L (dwie dostawy po 35 L), w zależności od zapotrzebowania.
Dostawa w dni robocze - najpóźniej 24h od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

Kod CPV

24111800-3

Nazwa kodu CPV

Azot ciekły

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 23.11.2017 r.
Rozstrzygnięcie 24.10.2017 r.
Dostawa w dni robocze - najpóźniej 24h od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- łączna cena netto zakupu 35L azotu wraz ze wszystkimi kosztami.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„Gomi” Mirosław Opiela
Limanowa, ul. Jabłoniecka 10
22-11-2017
Sumaryczna cena netto za dostawę 35L ciekłego azotu: 83,65 PLN
Liczba wyświetleń: 604