Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup obrabiarek CNC

Data publikacji: 30.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-12-2017

Numer ogłoszenia

1065031

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległ punkt: "Przedmiot zamówienia", "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz "Termin składania ofert" .
W związku z licznymi pytaniami potencjalnych oferentów, uszczegółowiono opis przedmiotu zamówienia. Z uwagi na ograniczenia ilości znaków, szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia została zawarta w punkcie "Skrócony opis przedmiotu zamówienia".
Wprowadzone w dniu 20.11.2017 r. i 21.11.2017 r. zmiany stanowią uszczegółowienie wymagań przedmiotu zamówienia, w tym określenie wyposażenia dedykowanego maszyn i nie stanowią zmiany przedmiotu zamówienia. W celu umożliwienia oferentom prawidłowego przygotowania ofert zgodnie z aktualną treścią Zapytania, pierwotny termin składania ofert ulega wydłużeniu zgodnie z opisem punktu "Termin składania ofert".

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej:
- elektronicznie - skan podpisanych dokumentów – przesłanych na adres e-mail: protech@firmaprotech.pl,
- papierowo: pocztą, osobiście lub przez kuriera (biuro Zamawiającego czynne w dni robocze w godzinach 8-18).
Adres Zamawiającego: Aleja PCK 8a, 67-400 Wschowa, Polska.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

protech@firmaprotech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Binkowski - Właściciel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(65) 540 18 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych środków trwałych:
- uniwersalna szlifierka kłowa sterowana numerycznie przeznaczona do obróbki detali wałów i otworów – 1 szt.
- uniwersalna tokarka kłowa sterowana numerycznie przeznaczona do obróbki detali wałów i połączeń kołnierzowych – 1 szt.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

Szlifierka kłowa:
1. Maksymalny rozstaw roboczy kłów co najmniej 4000mm.
2. Średnica obiegowa co najmniej 600mm.
3. Obroty wrzeciona wrzeciennika zabierakowego (płynne) w przedziale 8-156 obr. / min.
3. Płynna szybkość posuwu stołu w przedziale 0,05- 4m/s.
4. Minimalna średnica ściernicy 570mm.
5. Maksymalna średnica ściernicy 750mm.
6. Prędkość obwodowa ściernicy: 44-46 m/s.
7. Skręcenie wrzeciennika zabierakowego: 90°(0°).
8. Przedni koniec wrzeciona zabierakowego A2-6.
9. Stożek w obejmie kłów wrzeciennika zabierakowego: Morse 6.
10. Stożek w obejmie kłów konika: Morse 6.
11. Skok obejmy kłów konika w przedziale 35-45 mm.
12. Ruch poprzeczny kła konika w celu wyrównania walcowości w stosunku do średnicy +/-0,09mm.
13. Skręt jedn. Szlifierskiej +10/-30°.
14. Maksymalne skręcenie stołu przy odległości kłów 4000 mm : +/- 4°.
15. Minimalny posuw ściernicy 0,001 mm / średnicę.
16. Minimalny posuw stołu 0,005 mm.
17. Moc silnika wrzeciennika zabierakowego co najmniej 7,0 kW.
18. Moc silnika wrzeciona szlifującego co najmniej 20 kW.
19. Maksymalny ciężar detalu w kłach co najmniej 2500kg.
20. Maszyna w wykonaniu metrycznym, bez oleju, bez chłodziwa, bez ściernicy, bez zabieraków, bez zacisków, elektro 3x400V/50Hz.
21. Wyposażenie standardowe maszyny:
- Osłona tarczy szlifującej lewostronna 1 szt.
- Osłona ramienia wrzeciona szlifującego prawostronna 1 szt.
- Kieł MORSE 6, 60o 2 szt.
- Przegubowa elastyczna dysza chłodziwa-100mm 1 zestaw.
- Nożny elektryczny pedał do sterowania pinolą konika 1szt.
- Kołnierz tarczy szlifującej 63-100mm 2 szt.
- Ściągacz kołnierza tarczy szlifującej 1szt.
- Klucz do wyważania trzpienia 1szt.
- Trzpień wyważający + nakrętka 1 kpl.
- Klucze 1 zestaw.
- Smarownica 2 szt.
22. System sterowania numerycznego (np. serii SIEMENS840 D lub inny porównywalny pod względem funkcjonalności i ergonomii stosowania w sterowaniu zaawansowanych technologii w zakresie średnich i dużych obrabiarek) - z cyklami roboczymi - dla szlifowania: ręcznego, wgłębnego, wzdłużnego, kilkukrotne wgłębne z przeszlifowaniem wzdłużnym, wklęsłe/wypukłe, szlifowanie stożków, cykle złożone, automatyczne obciąganie ściernicy, concave/convex obciąganie, SW+HW- dla komunikacji szeregowej - komunikacja w j. polskim. System sterowania zgodny z systemem sterowania tokarką objętą tym samym zamówieniem.
23. Pozostałe wymagania w zakresie szlifierki przedstawiono w punkcie "Przedmiot zamówienia".

Tokarka kłowa:
1. Maksymalny rozstaw roboczy kłów co najmniej 4000mm.
2. Maksymalna średnica materiału nad łożem co najmniej 1000 mm.
3. Maksymalna średnica materiału nad suportem co najmniej 720 mm.
4. Maksymalna średnica toczenia co najmniej 720 mm.
5. Średnica uchwytu: 400/500 mm.
6. Średnica wrzeciona w przednim łożysku co najmniej 180 mm
7. Zakres prędkości wrzeciona pierwszy stopień prędkości: 1-415 obr./min.
8. Maksymalne obroty wrzeciona drugi stopień co najmniej 1600 obr/min.
9. Końcówka wrzeciona typ A2-11 (ISO702/I) z kompletem oprawek narzędziowych.
10. 8 pozycyjna głowica rewolwerowa wyposażona w oprawki VDI50 z napędzanymi narzędziami w ilości co najmniej 4 szt.
11. Średnica przelotu wrzeciona do 133mm (obróbka pręta 130mm).
12. Szerokość łoża co najmniej 540mm.
13. Maksymalny ciężar detalu w kłach co najmniej 3000kg.
14. Maksymalny ciężar detalu w uchwycie co najmniej 240 kg.
15. Zakres posuwu suportu poprzecznego: 1-3 000 mm/min.
16. Posuw szybki suportu poprzecznego co najmniej 4 900 mm/min.
17. Zakres posuwu suportu wzdłużnego: 1-5 000 mm/min.
18. Posuw szybki suportu wzdłużnego co najmniej 5 900 mm/min.
19. Zakres przemieszczania osi: X – do 550 mm.
20. Zakres przesuwu osi: Z – do 3925 mm.
21. Średnica tulei konika w przedziale 118-122 mm.
22. Stożek wewnętrzny tulei konika: Morse 6.
23. Wysuw tulei konika długości 205-215 mm.
24. Automatyczny system smarowania - agregat smarujący maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 3MPa.
25. Urządzenie chłodzące co najmniej 11 l/min.
26. Osiągana dokładność obróbki: 20-100 mm - IT7, 100-465mm - IT6.
27. Liczba stopni prędkości wrzeciona: 2.
28. Moc napędu głównego wrzeciona co najmniej 20 kW.
29. Transporter wiórów.
30. Dwudrzwiowa osłona przestrzeni roboczej.
31. Automatyczna blokada drzwi przestrzeni roboczej.
32. Sterowanie dostępne zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym. Ruchomy panel sterowania.
33. System sterowania numerycznego kompatybilny z systemem sterowania pracą szlifierki kłowej objętej niniejszym zamówieniem, np. serii SIEMENS840 D lub inny porównywalny pod względem funkcjonalności i ergonomii stosowania w sterowaniu zaawansowanych technologii w zakresie średnich i dużych obrabiarek. Preferowane jest zastosowanie sterowania maszyn w oparciu o tożsamy lub bardzo zbliżony system, co ma umożliwić obsługę naprzemienną dowolnej z maszyn przez operatora.
34. Pozostałe wymagania w zakresie tokarki przedstawiono w punkcie "Przedmiot zamówienia".

Maszyny muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zgodnie z tzw. Europejską Dyrektywą Maszynową.
Certyfikat zgodności CE.
Dokumentacja techniczna dostarczona w języku polskim – 1 szt.
Okres gwarancji min. 12 miesiące.
Instalacja i uruchomienie maszyn wymagane w cenie dostawy.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Wybrany dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia obydwu ww. maszyn.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych, ani wariantowych w przedmiocie zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: wschowski Miejscowość: 67-400 Wschowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach większego projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową zakładu produkcyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:
Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”
Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”
Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne”
Projekt nr RPLB.01.05.01-08-0299/16
pt. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy PRO-TECH – etap I”

Przedmiot zamówienia

Rozwinięcie specyfikacji technicznej szlifierki kłowej z części "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" punkt 23 "Pozostałe wymagania w zakresie szlifierki" przedstawiono poniżej:
- Posuw wrzeciennika szlifującego oraz posuw stołu za pomocą śrub kulkowych ze wstępnie przepiętą nakrętką toczną, z napędem poprzez serwonapędy.
- Pośredni odczyt wzdłużny(encoder) i bezpośredni odczyt poprzeczny – dojazd ściernicy poprzez liniał pomiarowy.
- Automatyczna kompensacja ubytku tarczy szlifującej po obciąganiu.
- System kształtowego odciągania ściernicy.
- Centralne smarowanie prowadzenia, śrub kulkowych i wrzeciona szlifującego smarowanie wrzeciona szlifującego, samodzielny zbiornik smarowania wrzeciona szlifującego.
- Wrzeciennik zabierakowy z asynchronicznym silnikiem i przetwornicą częstotliwości – płynna regulacja obrotów w całym zakresie bez między stopni.
- Sterowanie zdalne poprzez kółko ręczne z możliwością przełączania pomiędzy osiami (opcja panel z dwoma kółkami do niezależnego sterowania osiami X i Z).
- Konik z ręcznie i pneumatycznie sterowana tuleją.
- Szafa rozdzielcza z chłodzeniem.
- Sedymentacyjny zbiornik cieczy chłodzącej, jej doprowadzenie do wrzeciennika szlifującego z dyszą.
- Uchwyt środkowy narzędzia obciągającego na koniku z otworem Morse 1 (bez narzędzia obciągającego – bez diamentu).
- Agregat hydrauliczny i smarujący.
- Zamknięte prowadnice wrzeciona szlifującego.
- Harmonijkowe osłony prowadzenia stołu i dosuwu wrzeciennika szlifującego.
- Łańcuchowe ruchome nośniki energii.
- Pół-kabina z elektryczną blokadą drzwi.
- Dokładność maszyny mierzona wg norm ISO 2433 (dokładność kłowych maszyn szlifujących).
- Elektryczne urządzenie maszyny przeznaczone do podłączenia do sieci elektrycznej 3x 400V –5%+10%, 50 Hz +/- 1% typu TN-C-S lub TN-S.
- Napięcie sterujące 24 V DC, oświetlenie halogenowe, instalacja elektryczna IP 54 wg EN 60529.
- Elektromagnetyczna kompatybilność w środowisku przemysłowym.

Wyposażenie dedykowane szlifierki kłowej:
- zdalna diagnostyka dla systemu sterowania bez modemu,
- stała prędkość obwodowa ściernicy,
- magnetyczny i papierowy filtr chłodziwa (preferowany LOSMA lub inny porównywalny pod względem parametrów technicznych), wydajności co najmniej 100l/min., zbiornik 700l,
- urządzenie do szlifowania wewnętrznego, tj. ręcznie odchylane ramię, motoryzacja, osłony bezpieczeństwa, doprowadzenie chłodziwa, ręczny obciągacz przechylny na stół bez diamentu, bez wrzeciona szlifowania wewnętrznego, bez uchwytu zaciskowego,
- wrzeciono wewnętrzne długości 180mm +/-2mm, średnica wrzeciona 68mm +/- 1mm)
- dodatkowy kołnierz tarczy szlifującej 63-100
- uchwyt 3 –szczękowy o średnicy 315mm +/- 5mm
- podtrzymka stała zamknięta 40-250 mm
- podtrzymka stała zamknięta 250-400 mm
- podtrzymka stała otwarta 40-150 mm
- podtrzymka stała otwarta 150-350 mm
- programowanie w ISO kodzie dla systemu sterowania maszyną,
- kotwy chemiczne do posadowienia maszyny,
- zestaw zabieraków 40-200 mm.

Rozwinięcie specyfikacji technicznej tokarki z części "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" punkt 34 "Pozostałe wymagania w zakresie tokarki" przedstawiono poniżej:

Wyposażenie dedykowane tokarki kłowej:
- 500 DIN fi uchwyt 3-szczękowy z kołnierzem, stalowy B,
- oś C pozycjonowanie przez serwomotor (operacje heavy duty, zalecane do frezowania kanałów, rowków, wiercenia otworów w kliku pozycjach itp.) dokładność w przedziale 0,01-0,001
- transporter wiórów,
- podtrzymka sztywna 30 – 210,
- wkładka rolkowa do podtrzymek,
- podtrzymka sztywna powiększona 210 – 370 z rolkami,
- podtrzymka sztywna powiększona 365 – 520 z rolkami,
- kieł ruchomy MK6,
- zdalna diagnostyka WAN- kabel Internet,
- materiał kotwiący,
- klimatyzowana elektro-szafa.

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia liczony na dzień podpisania bezusterkowego protokołu wykonania zamówienia upływa w dniu 31.10.2018 r. , przy czym dostawa przedmiotu zamówienia do zakładu Zamawiającego może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 10.09.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia adekwatnych do przedmiotu niniejszego zamówienia. W tym celu Oferenci biorący udział w postępowaniu zobligowani są do przedstawienia zestawienia zrealizowanych dostaw maszyn porównywalnych pod względem przeznaczenia i parametrów technicznych do przedmiotu niniejszego zamówienia w ilości co najmniej 2 sztuk dla każdej z maszyn objętych zamówieniem i dostarczonych w okresie ostatnich 36 miesięcy w przypadku podmiotów funkcjonujących co najmniej 3 lata lub co najmniej 1 sztuki dla każdej z maszyn w przypadku pozostałych podmiotów.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający przewiduje wprowadzenie do kontraktu kary umownej z tytułu nie terminowego wykonania przedmiotu zamówienia przez dostawcę w wysokości 0,2% wartości netto kontraktu za każdy 1 dzień opóźnienia względem podanego terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania. W przypadku wprowadzenia zmian w treści Zapytania, Zamawiający w zależności od zakresu zmian może wyznaczyć nowy termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego Zapytania Ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od Oferenta i nie możliwych do przewidzenia na obecnym etapie, w tym opóźnienie w budowie hali przemysłowej stanowiącej miejsce instalacji maszyn objętych niniejszym postępowaniem,
b) zmiany warunków wykonania zamówienia w przypadku gdy zmiany te wprowadzać będą rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego,
c) zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań określonych przez instytucję przyznającą dofinansowanie,
d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej.
Nie stanową zmiany umowy, zmiany nie wpływające na istotne warunki umowy, w szczególności zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy Oferent zobligowany jest do złożenia poniższych dokumentów:
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
- oferta zawierająca szczegółową specyfikację oferowanych maszyn,
-zestawienie wykonanych dostaw zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu.

Wszelkie inne materiały przedłożone przez Oferenta traktowane będą fakultatywnie.

Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania drobnych błędów i oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w treści ofert za wiedzą i zgodą Oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych, ani wariantowych w przedmiocie zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty
Sposób oceny S1: n/x – gdzie n oznacza cenę netto oferty o najniższej cenie spośród analizowanych ważnych ofert, a x oznacza cenę netto wg badanej oferty.
Waga kryterium nr 1: W1=80%.
Wynik oceny kryterium nr 1: Wk1 = S1 x W1 x 100
2. Czas reakcji serwisowej
Sposób oceny S2: Oferent, który zagwarantuje, że w okresie pierwszych 36 miesięcy od dnia wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia awarii dowolnej z maszyn objętych dostawą, przystąpi do usunięcia awarii w czasie:
- do 24 godzin włącznie od dokonania zgłoszenia awarii, otrzymuje 2 pkt.
- powyżej 24 godzin i do 48 godzin włącznie od dokonania zgłoszenia awarii, otrzymuje 1 pkt.
- powyżej 48 godzin od dokonania zgłoszenia awarii, otrzymuje 0 pkt.
Waga kryterium: W2=20%.
Wynik oceny kryterium nr 2: Wk2 = S2 x W2 x 100

Wybrana zostanie oferta o najwyższym sumarycznym wyniku oceny punktowej: Wk1+Wk2.

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu, po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ważnych ofert. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku Oferentów, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej z uwagi na warunki płatności.

Ceną oferty jest podana w ofercie cena netto uwzględniająca ewentualne cło zgodnie z aktualnie obowiązującymi opłatami celnymi dotyczącymi obszaru Polski (jeśli dotyczy) i obejmująca wszystkie składowe oferty zgodnie z treścią niniejszego zapytania. Jeśli ceny w złożonych ważnych ofertach będą wyrażone w różnych walutach wówczas ceną uwzględnianą w trakcie porównania ofert będzie cena przeliczona przez Zamawiającego na PLN wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu zakończenia przyjmowania ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie Oferenta co do okoliczności braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych zawiera załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO I USŁUG „PRO- TECH” ANDRZEJ BINKOWSKI

Adres

al. PCK 8a

67-400 Wschowa

lubuskie , wschowski

Numer telefonu

655401810

Fax

655401650

NIP

6971299128

Tytuł projektu

Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy PRO-TECH – etap I

Numer projektu

RPLB.01.05.01-08-0299/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„Centrala Handlu Maszynami” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej nr 1, lok. 2, kod 05-091 Ząbki
Data oferty 1.12.2017 roku
Cena oferty 562 400,00 EUR tj. 2 387 106,80 PLN
Liczba wyświetleń: 630