Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie związków chemicznych

Data publikacji: 25.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2017

Numer ogłoszenia

1064081

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych związków chemicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.
1. Chlorowodorek dodecyloaminy (ang. Dodecylamine Hydrochloride), 99%, ACROS Organics™
Nr CAS: 929-73-7
Producent: ACROS ORGANICS 409250100
Czystość: ≥ 98,5%
ilość: 2x 10 g

2. WODOROTLENEK SODU GRANULKI CZDA
Nr CAS : 1310-73-2
ilość: 2 kg

Cechy podstawowe:
- związek spełniający wymagania jakościowe,
- dołączone świadectwo analiz (w języku polskim lub angielskim),
- dołączona karta charakterystyki substancji (w języku polskim lub angielskim),
- dostawa związku w warunkach zapewniających jego stabilność na drodze producent-zamawiający,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 07.11.2017 w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kulikowska-Darłak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507691353

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Chlorowodorek dodecyloaminy (ang. Dodecylamine Hydrochloride), 99%, ACROS Organics™
Nr CAS: 929-73-7
Producent: ACROS ORGANICS 409250100
Czystość: ≥ 98,5%
ilość: 2x 10 g

2. WODOROTLENEK SODU GRANULKI CZDA
Nr CAS : 1310-73-2
ilość: 2 kg

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych związków chemicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.
1. Chlorowodorek dodecyloaminy (ang. Dodecylamine Hydrochloride), 99%, ACROS Organics™
Nr CAS: 929-73-7
Producent: ACROS ORGANICS 409250100
Czystość: ≥ 98,5%
ilość: 2x 10 g

2. WODOROTLENEK SODU GRANULKI CZDA
Nr CAS : 1310-73-2
ilość: 2 kg

Cechy podstawowe:
- związek spełniający wymagania jakościowe,
- dołączone świadectwo analiz (w języku polskim lub angielskim),
- dołączona karta charakterystyki substancji (w języku polskim lub angielskim),
- dostawa związku w warunkach zapewniających jego stabilność na drodze producent-zamawiający,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Przedmiot zamówienia

1. Chlorowodorek dodecyloaminy (ang. Dodecylamine Hydrochloride), 99%, ACROS Organics™
Nr CAS: 929-73-7
Producent: ACROS ORGANICS 409250100
Czystość: ≥ 98,5%
ilość: 2x 10 g

2. WODOROTLENEK SODU GRANULKI CZDA
Nr CAS : 1310-73-2
ilość: 2 kg

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 07.11.2017 r.
Rozstrzygnięcie 09.11.2017 r.
Dostawa do 22.11.2017 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych związków od różnych oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

a. ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.; ul. Polska 114; 60-401 Poznań; NIP:781-10-11-656; 26.10.2017; całkowita cena netto (wraz z kosztem transportu): 408,50 PLN
Dostawa pozycji:
1. Dodecyloaminy chlorowodorek, 99%; 2x 10g; cena netto (wraz z kosztem transportu): 318,50 PLN
Nr CAS: 929-73-7

b. INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o.; ul. Św. Michała 100; 61-005 Poznań; NIP: 7822665858; 25.10.2017; całkowita cena netto (wraz z kosztem transportu): 393,10 PLN
Dostawa pozycji:
2. Sodu wodorotlenek czda.; 2x op.1kg; cena netto (wraz z kosztem transportu): 59,58 PLN
Nr CAS : 1310-73-2
Liczba wyświetleń: 526