Strona główna
Logo unii europejskiej

Kolby destylacyjne o kształcie gruszkowym, szkło DURAN

Data publikacji: 13.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-10-2017

Numer ogłoszenia

1061777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy przesyłać droga elektroniczną do dnia 20.10.17

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.kosnik@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Kośnik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kolby destylacyjne o kształcie gruszkowym, szkło DURAN
1) 10szt. Kolby gruszkowe, szkło DURAN 250 mL, np. ROTH K264.1
2) 10szt. Kolby gruszkowe, szkło DURAN 500 mL, np. ROTH K265.1
3) 10szt. Kolby gruszkowe, szkło DURAN 1000 mL, np. ROTH K266.1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa kolb destylacyjnych o kształcie gruszkowym, szkło DURAN

Przedmiot zamówienia

Kolby destylacyjne o kształcie gruszkowym, szkło DURAN
1) 10szt. Kolby gruszkowe, szkło DURAN 250 mL, np. ROTH K264.1
2) 10szt. Kolby gruszkowe, szkło DURAN 500 mL, np. ROTH K265.1
3) 10szt. Kolby gruszkowe, szkło DURAN 1000 mL, np. ROTH K266.1

Kod CPV

33793000-5

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne wyroby szklane

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny będzie stanowiła łączna cena zamówienia wraz z kosztem dostawy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
Poland

Data wpłynięcia oferty 18.10.2017
Cenna netto 2827,50 PLN
Liczba wyświetleń: 629