Strona główna
Logo unii europejskiej

Strzykawki jednorazowe sterylne

Data publikacji: 09.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2017

Numer ogłoszenia

1060651

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Strzykawki jednorazowe sterylne o pojemnościach:
1ml: 400 szt.
2 ml: 400 szt.
10 ml: 100 szt.
20ml: 100 szt.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy przesyłać droga elektroniczną do dnia 18.10.17 do godziny 16:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.pietras@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Pietras

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Strzykawki jednorazowe sterylne dwuczęściowe o pojemnościach:
1ml: 400 szt.
2 ml: 400 szt.
10 ml: 100 szt.
20ml: 100 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Strzykawki jednorazowe używane w rutynowych czynnościach w laboratorium, np. do pomiaru rozmiaru nanocząstek na NanoSight

Przedmiot zamówienia

Strzykawki jednorazowe sterylne dwuczęściowe o pojemnościach:
1ml: 400 szt.
2 ml: 400 szt.
10 ml: 100 szt.
20ml: 100 szt.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny będzie stanowiła łączna cena zamówienia wraz z kosztem dostawy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VIBA-MED
ul. Kruczkowskiego 22
20-468 Lublin

data wpłynięcia: 13.10.2017
cena: 262,02 zł brutoo
Liczba wyświetleń: 278