Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup części eksploatacyjnych do Spektrometru IR-Tracer-100 firmy Shimadzu

Data publikacji: 08.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-09-2017

Numer ogłoszenia

1054420

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o. , ul.Chemików 1 , 37-310 Nowa Sarzyna
Składanie ofert drogą e-mailową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.muskus@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Słomiany

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606252449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Części eksploatacyjne do spektrometru IR-Tracer-100 firmy Shimadzu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup części eksploatacyjnych do spektrometru IR-Tracer-100 firmy Shimadzu

Przedmiot zamówienia

1. Rozkładana cela pomiarowa (32x3mm) - do cieczy - 1 szt.
2. Okienko ZnSe 32x3mm (Drilled) - 1 szt.
3. Okienko ZnSe 32x3mm (Plain) - 1 szt.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do 29.09.2017

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Deklarowany termin dostawy - do 30 pkt (30%)
najkrótszy deklarowany termin z badanych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------x 30 pkt.
termin dostawy oferty badanej
2. Cena za dostarczony towar - do 70 pkt. (70%)
najniższa cena netto z badanych ofert
C= -------------------------------------------------------------------------x 70 pkt.
cena netto oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 354