Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie substancji przeciwnowotworowych do badań laboratoryjnych

Data publikacji: 29.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-07-2017

Numer ogłoszenia

1041620

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualne dane zamawiającego / adres dostawy:
NanoVelos SA
Rakowiecka 36 lokal 260
02-532 Warszawa, Poland
KRS: 0000581695
NIP: 9522123769

---

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup od jednego do sześciu z poniższych związków chemicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Oxaliplatin CAS: 61825-94-3, 250 mg, zawartość ≥98%, zgodne widmo NMR
2. Thioguanine CAS: 154-42-7, 1 g, czystość ≥98% (HPLC)
3. Nelarabine CAS: 121032-29-9, 250 mg, czystość ≥98% (HPLC)
4. Cytarabine CAS:147-94-4, 1 g, czystość ≥98%
5. Octreotide acetate CAS:79517-01-4, 500 mg, czystość ≥98%
6. Fludarabine CAS: 75607-67-9, 1 g, czystość ≥98%

Cechy podstawowe:
- związek spełniający wymagania jakościowe,
- dołączone świadectwo analiz (w języku polskim lub angielskim),
- dołączona karta charakterystyki substancji (w języku polskim lub angielskim),
- dostawa związku w warunkach zapewniających jego stabilność na drodze producent-zamawiający,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 07.07.2017 - do godziny 15:00 - w formie pisemnej (zamknięta, zaadresowana koperta) na adres NanoVelos SA, Rakowiecka 36 / 260, 02-532 Warszawa, Polska lub w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com - decyduje data wpłynięcia oferty, a nie wysłania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Oxaliplatin CAS: 61825-94-3, 250 mg, zawartość ≥98%, zgodne widmo NMR
2. Thioguanine CAS: 154-42-7, 1 g, czystość ≥98% (HPLC)
3. Nelarabine CAS: 121032-29-9, 250 mg, czystość ≥98% (HPLC)
4. Cytarabine CAS:147-94-4, 1 g, czystość ≥98%
5. Octreotide acetate CAS:79517-01-4, 500 mg, czystość ≥98%
6. Fludarabine CAS: 75607-67-9, 1 g, czystość ≥98%

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup od jednego do sześciu z poniższych związków chemicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Oxaliplatin CAS: 61825-94-3, 250 mg, zawartość ≥98%, zgodne widmo NMR
2. Thioguanine CAS: 154-42-7, 1 g, czystość ≥98% (HPLC)
3. Nelarabine CAS: 121032-29-9, 250 mg, czystość ≥98% (HPLC)
4. Cytarabine CAS:147-94-4, 1 g, czystość ≥98%
5. Octreotide acetate CAS:79517-01-4, 500 mg, czystość ≥98%
6. Fludarabine CAS: 75607-67-9, 1 g, czystość ≥98%

Cechy podstawowe:
- związek spełniający wymagania jakościowe,
- dołączone świadectwo analiz (w języku polskim lub angielskim),
- dołączona karta charakterystyki substancji (w języku polskim lub angielskim),
- dostawa związku w warunkach zapewniających jego stabilność na drodze producent-zamawiający,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Przedmiot zamówienia

1. Oxaliplatin CAS: 61825-94-3, 250 mg, zawartość ≥98%, zgodne widmo NMR
2. Thioguanine CAS: 154-42-7, 1 g, czystość ≥98% (HPLC)
3. Nelarabine CAS: 121032-29-9, 250 mg, czystość ≥98% (HPLC)
4. Cytarabine CAS:147-94-4, 1 g, czystość ≥98%
5. Octreotide acetate CAS:79517-01-4, 500 mg, czystość ≥98%
6. Fludarabine CAS: 75607-67-9, 1 g, czystość ≥98%

Kod CPV

33652100-6

Nazwa kodu CPV

Środki przeciwnowotworowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Złożenie oferty do 07.07.2017 r. - do godziny 15:00.
Rozstrzygnięcie 10.07.2017 r.
Dostawa do 17.07.2017 r.
Faktura VAT, płatność przelew, 14 dni od dnia dostawy.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Przynajmniej 5 letnie doświadczenie w obrocie związkami chemicznymi z dziedziny "fine chemicals".

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Aktualny (nie starszy niż 30 dni) wyciąg z KRS.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i dokona zamówienia wybranych związków od różnych oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

a) TriMen Chemicals S.A., al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, 06.07.2017, 2761,88 zł netto:
Dostawa pozycji:
1. Oxaliplatin CAS: 61825-94-3
2. Thioguanine CAS: 154-42-7
3. Nelarabine CAS: 121032-29-9
4. Cytarabine CAS:147-94-4

b) Chemat Adam Taszner, ul. Chirona 21/3, 80-299 Gdańsk, 06.07.2017, 555,89 zł netto:
Dostawa pozycji:
6. Fludarabine CAS: 75607-67-9
Liczba wyświetleń: 934