Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 16/06/2017 dostawa maszyn

Data publikacji: 16.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2017

Numer ogłoszenia

1039551

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18 lipca 2017 roku do godz. 12:00
- w formie papierowej osobiście lub pocztą lub przez kuriera na adres ul. Ścinawska 22A, 56-100 Wołów; za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Okres związania ofertą 60 dni

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Gajewski , daniel.gajewski@enforest.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601773311, 603657255

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn w specyfikacji co najmniej wg poniższego zestawienia:
1. Forwarder – 3 szt.
Specyfikacja :- klimatyzacja, - webasto, - automatycznie poziomowana kabina - żuraw – zasięg 9 – 11m, - Elektryczna pompka tankowania paliwa, - Elektryczna pompka tankowania oleju hydraulicznego, - hydrauliczny akumulator żurawia, - joystick do obsługi żurawia, - chwytak: ładowność do 4 000 kg o minimalnej powierzchni załadowczej 0,26m2, - silnik o momencie obrotowym od 820 do 950 Nm@1500 obr./min, - silnik spełniający normy Tier IV,- silnik pojemność do 6,8l, moc min 135 kW max 175 kW, - system hydrauliczny proporcjonalny, - system elektryczny 24 V, - hamulec roboczy, jazdy i parkingowy, - koła przednie – opony rozmiar min: 600x26,5 max: 710x26,5 - koła tylne – opony rozmiar - min: 600x26,5 max: 710x26,5, możliwość zakładania gąsienic, - układ oczyszczania spalin z wykorzystaniem czynnika adBlue, - oświetlenie energooszczędne Full LED, - oświetlenie drogowe w dowolnej technologii, - kurtyny przeciwsłoneczne na oknach kabiny, - pełnowymiarowa kierownica do sterowania forwarderem, - bezprzewodowy łącznik chwytaka, - karta oporowa odporna na uderzenia/amortyzowana, - ładowność co najmniej 12t, - długość skrzyni ładunkowej uniemożliwiająca przewóz ładunku o długości 2x2,5m, - gwarancja na 24 miesiące lub 5.000mth - konieczna możliwości współpracy z aplikacją mobilną wg specyfikacji w punkcie 4 poniżej

2. rębak zabudowany na podwoziu
Specyfikacja:-- Rębak nożowy do produkcji zrębki typu chipss, - frakcja do 80 mm, - max. Ilość noży 24 szt. - Wydajność minimum 100 mp/h, - bęben o średnicy od 85 cm do 110 cm,- prędkość walca na 500 obr./min, - możliwość rozdrabniania materiału o średnicy do 60 cm, - wałek górny 80 cm, otwór wsadowy min. 100 cm x 75 cm, max 120 cm x 100 cm,- hydrauliczne zasilanie wałków, - wzmacniane zęby wałków o wysokiej wytrzymałości, - możliwość regulacji długości wiórów od 4 – do 7 cm, Nowy rębak zabudowany na podwoziu (nowym lub używanym - parametry używanego rok produkcji nie starszy niż 2010, przebieg max. 7 tys. motogodzin) umożliwiającym jazdę w trudnym terenie o napędzie 4x4 6x6 lub 8x8 i minimalnej ładowności 20 t z możliwością zabudowy urządzeń wymagających linii hydraulicznych lub rębak zabudowany na podwoziu bez napędu zasilany z wałka WOM wraz z jednostką zasilającą o napędzie co najmniej 4x4 i mocy silnika minimum 400 KM, konieczna możliwości współpracy z aplikacją mobilną wg specyfikacji w punkcie 4 poniżej

3. harwester
specyfikacja: - webasto, - żuraw – zasięg 9-12m, kąt obrotu żurawia 360 stopni, moment udźwigu żurawia co najmniej 190 kNm, - klimatyzacja, - kabina obracana zgodnie z ruchem żurawia
- automatycznie poziomowana kabina, - hydrauliczny akumulator żurawia, - joystick do obsługi żurawia, - głowica ścinkowa 3-rolkowa, min. 3 noże ruchome, min. 1 nóż stały, głowica o maksymalnej średnicy cięcia wynoszącej min. 60cm, waga głowicy minimum 960kg max 1500kg, - silnik harwestera o momencie obrotowym od 800 do 1000Nm@1500 obr./min, - silnik spełniający normy Tier IV, - silnik pojemność do 6,8l, moc min: 145kW moc max 190kW - system hydrauliczny proporcjonalny, - osie bogi z jednostką balansującą, - koła przednie – opony rozmiar - min: 700x26,5 max: 750x34, - koła tylne – opony rozmiar min: 700x26,5 max: 750x34, możliwość zakładania gąsienic, - układ oczyszczania spalin z wykorzystaniem czynnika adBlue, - masa własna maszyny od 16,5t do 18t (bez balastu), - gwarancja na 24 miesiące lub 5.000mth, - niezbędna możliwość współpracy z aplikacją mobilną wg specyfikacji w punkcie 4 poniżej
4. oprogramowanie do zarządzania flotą maszyn - aplikacja mobilna
specyfikacja: - Aplikacja umożliwiająca monitorowanie floty maszyn: ich lokalizacji, stanu technicznego, produkcji zapisanej i bieżącej, - kontrola stanu płynów i materiałów eksploatacyjnych maszyn, alarmy aktywowane przy przekroczeniach poziomów płynów, - rejestrowanie danych z czujników, - rejestrowanie obrotów silnika, - lokalizacja miejsc składowania pozyskanego surowca, - rejestrowanie toru przemieszczania się maszyny dla jego zoptymalizowania, - rejestrowanie i obliczanie ilości i gatunku przetwarzanego surowca, - bieżące i okresowe zestawienia danych dotyczących wydajności operatora, - wysyłanie zbieranych danych przez internet do komputera stacjonarnego i na telefon komórkowy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Walim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ma zwiazek z zakupami dla projektu pn. „Rozwój Firmy Enforest przez innowacje” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałania nr 1.5.2. „Rozwój produktów i usług w MŚP -ZIT AW” Schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn w specyfikacji co najmniej wg poniższego zestawienia:
1. Forwarder – 3 szt.
Specyfikacja :- klimatyzacja, - webasto, - automatycznie poziomowana kabina - żuraw – zasięg 9 – 11m, - Elektryczna pompka tankowania paliwa, - Elektryczna pompka tankowania oleju hydraulicznego, - hydrauliczny akumulator żurawia, - joystick do obsługi żurawia, - chwytak: ładowność do 4 000 kg o minimalnej powierzchni załadowczej 0,26m2, - silnik o momencie obrotowym od 820 do 950 Nm@1500 obr./min, - silnik spełniający normy Tier IV,- silnik pojemność do 6,8l, moc min 135 kW max 175 kW, - system hydrauliczny proporcjonalny, - system elektryczny 24 V, - hamulec roboczy, jazdy i parkingowy, - koła przednie – opony rozmiar min: 600x26,5 max: 710x26,5 - koła tylne – opony rozmiar - min: 600x26,5 max: 710x26,5, możliwość zakładania gąsienic, - układ oczyszczania spalin z wykorzystaniem czynnika adBlue, - oświetlenie energooszczędne Full LED, - oświetlenie drogowe w dowolnej technologii, - kurtyny przeciwsłoneczne na oknach kabiny, - pełnowymiarowa kierownica do sterowania forwarderem, - bezprzewodowy łącznik chwytaka, - karta oporowa odporna na uderzenia/amortyzowana, - ładowność co najmniej 12t, - długość skrzyni ładunkowej uniemożliwiająca przewóz ładunku o długości 2x2,5m, - gwarancja na 24 miesiące lub 5.000mth - konieczna możliwości współpracy z aplikacją mobilną wg specyfikacji w punkcie 4 poniżej

2. rębak zabudowany na podwoziu
Specyfikacja:-- Rębak nożowy do produkcji zrębki typu chipss, - frakcja do 80 mm, - max. Ilość noży 24 szt. - Wydajność minimum 100 mp/h, - bęben o średnicy od 85 cm do 110 cm,- prędkość walca na 500 obr./min, - możliwość rozdrabniania materiału o średnicy do 60 cm, - wałek górny 80 cm, otwór wsadowy min. 100 cm x 75 cm, max 120 cm x 100 cm,- hydrauliczne zasilanie wałków, - wzmacniane zęby wałków o wysokiej wytrzymałości, - możliwość regulacji długości wiórów od 4 – do 7 cm, Nowy rębak zabudowany na podwoziu (nowym lub używanym - parametry używanego rok produkcji nie starszy niż 2010, przebieg max. 7 tys. motogodzin) umożliwiającym jazdę w trudnym terenie o napędzie 4x4 6x6 lub 8x8 i minimalnej ładowności 20 t z możliwością zabudowy urządzeń wymagających linii hydraulicznych lub rębak zabudowany na podwoziu bez napędu zasilany z wałka WOM wraz z jednostką zasilającą o napędzie co najmniej 4x4 i mocy silnika minimum 400 KM, konieczna możliwości współpracy z aplikacją mobilną wg specyfikacji w punkcie 4 poniżej

3. harwester
specyfikacja: - webasto, - żuraw – zasięg 9-12m, kąt obrotu żurawia 360 stopni, moment udźwigu żurawia co najmniej 190 kNm, - klimatyzacja, - kabina obracana zgodnie z ruchem żurawia
- automatycznie poziomowana kabina, - hydrauliczny akumulator żurawia, - joystick do obsługi żurawia, - głowica ścinkowa 3-rolkowa, min. 3 noże ruchome, min. 1 nóż stały, głowica o maksymalnej średnicy cięcia wynoszącej min. 60cm, waga głowicy minimum 960kg max 1500kg, - silnik harwestera o momencie obrotowym od 800 do 1000Nm@1500 obr./min, - silnik spełniający normy Tier IV, - silnik pojemność do 6,8l, moc min: 145kW moc max 190kW - system hydrauliczny proporcjonalny, - osie bogi z jednostką balansującą, - koła przednie – opony rozmiar - min: 700x26,5 max: 750x34, - koła tylne – opony rozmiar min: 700x26,5 max: 750x34, możliwość zakładania gąsienic, - układ oczyszczania spalin z wykorzystaniem czynnika adBlue, - masa własna maszyny od 16,5t do 18t (bez balastu), - gwarancja na 24 miesiące lub 5.000mth, - niezbędna możliwość współpracy z aplikacją mobilną wg specyfikacji w punkcie 4 poniżej
4. oprogramowanie do zarządzania flotą maszyn - aplikacja mobilna
specyfikacja: - Aplikacja umożliwiająca monitorowanie floty maszyn: ich lokalizacji, stanu technicznego, produkcji zapisanej i bieżącej, cd spec w załączniku

Kod CPV

16600000-1

Nazwa kodu CPV

Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia do dnia 30 grudnia 2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przed-miotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiące-go załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy/zlecenia w przypadku:
a. Gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta
b. Istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji zamówienia niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron
c. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym. Przez Siłę wyższą rozumie się jakiekolwiek zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, a w szczególności: wojnę, powstanie, zamieszki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch oraz pożar, wypadek w transporcie, wyroki sądów lub też inne działania sądów, strajki.
2. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Zaparafowany wzór umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt
Cena netto
Liczba punktów możliwych do uzyskania – od 0 do 80
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cena minimalna / Cena oferowana) x 80
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wyko-nać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP obowiązującego w dniu roboczym poprzedzającym dzień otwarcia ofert.
Gwarancja
Liczba punktów możliwych do uzyskania – od 0 do 20
Punkty w ramach kryterium „gwarancja” zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
okres gwarancji większy od 24 miesięcy - 20 pkt
okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt
Okres gwarancji określony w formularzu oferty winien być wyrażony jako liczba pełnych miesięcy.
W przypadku ww. kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na środek trwały będący przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu i liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).
Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 29

56-160 Wińsko

dolnośląskie , wołowski

Numer telefonu

713898150

Fax

71389150

NIP

9880267213

Tytuł projektu

Rozwój firmy Enforest poprzez innowacje.

Numer projektu

RPDS.01.05.02-02-0092/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 2/2017 z dnia 16/06/2017 dla projektu pn. „Rozwój Firmy Enforest przez innowacje” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałania nr 1.5.2. „Rozwój produktów i usług w MŚP -ZIT AW” Schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona w dniu 18/07/2017 przez : Arcon Polska sp. z o.o. Ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa
Liczba wyświetleń: 740