Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup klimatyzatora przenośnego do Centrum Opieki Dziennej

Data publikacji: 06.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2017

Numer ogłoszenia

1036853

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: swietlikowo@shd.org.pl w temacie wiadomości proszę napisać „OFERTA nr 5 ŚWIETLIKOWO”; bądź w formie papierowej, przesłana na adres Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy,
z dopiskiem na opakowaniu „OFERTA nr 5 ŚWIETLIKOWO” do dnia 13.07.2017r. godzina 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

swietlikowo@shd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Goły

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/447-36-84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci ŚWIETLIKOWO w Tychach - zakup klimatyzatora.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz.679)
4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
5. Oferta powinna zawierać informacje co do sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz wysokość kosztów z nim związanych.
6. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
7. Okres gwarancji na dostarczone wyposażenie powinien wynosić minimum 24 miesiące.
8. Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty wystawienia faktury.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci ŚWIETLIKOWO w Tychach, zakup klimatyzatora

Przedmiot zamówienia

Klimatyzator
- tryb pracy: chłodzenie, wentylacja, odwilżanie,
- moc chłodnicza: 2,9 kW
- filtr antybakteryjny
- certyfikacja CE, medyczna
- fabrycznie nowy

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodne z załącznikami

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny
cena - 80%
gwarancja - 20%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

Adres

Jaroszowicka 113

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6381760276

Tytuł projektu

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Numer projektu

RPSL.09.02.01-24-059B/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zymetric Sp z o.o. 03-228 Warszawa ul. Marywińska 34 data wpłynięcia oferty 13.07.2017 cena 859,77
Liczba wyświetleń: 561