Strona główna
Logo unii europejskiej

Chromatograf cieczowy

Data publikacji: 26.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-06-2017

Numer ogłoszenia

1035339

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orders@nanovelos.com lub też dostarczona pod adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Pietras

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 988 640

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup chromatografu cieczowego o parametrach wyszczególnionych poniżej oraz na stronie http://nanovelos.com/old/img/zapytanie_ofertowe_HPLC.pdf

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup chromatografu cieczowego o funkcjach / parametrach wyszczególnionych poniżej.

Przedmiot zamówienia

CECHY PODSTAWOWE (wymagane) 80%, 80 pkt
1. Chromatograf cieczowy:
- kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy
- sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie
- sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN

2. Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu

3. Degazer co najmniej 5 kanałowy
- przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał

4. Pompa dwutłokowa:
- zakres przepływu co najmniej od 0,01 do 10,00 ml/min
- zakres pracy do co najmniej 400 bar przy 5 ml/min i 200 bar przy 10 ml/min
- precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD
- dokładność przepływu maksymalnie w zakresie 1%
- wbudowany system do przemywania tłoków
- dokładność ustawienia gradientu co najwyżej 0,5%
- precyzja ustawienia gradientu co najwyżej 0,1%
- wbudowane funkcje walidacyjne
- wbudowany czujnik wycieku
- możliwość obsługi pompy bez użycia komputera

5. Zawór do tworzenia gradientu formowanego po stronie niskiego ciśnienia:
- mieszanie do 4 różnych eluentów w tym samym czasie

6. Automatyczny podajnik próbek
- zakres pracy do co najmniej 400bar
- ze statywami na fiolki 1,5-2 ml – na co najmniej 100 sztuk
- objętość nastrzyku w zakresie co najmniej 0,1 ul do 100 µl z możliwością rozbudowy do 500 µl
- cykl nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej 20 s
- powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,2% RSD
- współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,005%
- termostatowanie próbek co najmniej w zakresie 4-45ºC
- wbudowane funkcje walidacyjne
- liniowość autosamplera w zakresie 1-100 µl co najmniej 0,9999

7. Termostat do kolumn z chłodzeniem
- zakres pracy w zakresie co najmniej od 10C poniżej temp. otoczenia do 80C
- pojemność na co najmniej 2 kolumny o długości 30 cm wraz z prekolumną
- precyzja ustawienia temperatury nie mniej niż 1C
- stabilność temperatury w zakresie nie większym 0,8C

8. Detektor UV-VIS:
- źródło światła: lampa deuterowa
- zakres co najmniej 190-640 nm
- możliwość jednoczesnego pomiaru przy co najmniej dwóch długościach fali
- maksymalna częstotliwość zbierania danych nie mniejsza niż 80Hz
- szerokość szczeliny co najwyżej 8 nm
- dokładność ustawienia długości fali w zakresie 1 nm
- szum co najwyżej 3,5x10-6 AU
- dryft co najwyżej 0,5x10-3 AU/h
- liniowość co najmniej do 2,0 AU
- wbudowane funkcje walidacyjne
- celka pomiarowa o długości drogi optycznej co najmniej 10mm

9. Detektor fluorescencyjny
- dokładność długości fali w zakresie 2 nm
- zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji: co najmniej 200 – 650 nm
- szerokość wiązki co najwyżej 20 nm
- powtarzalność długości fali co najmniej 0.2 nm
- możliwość pracy dwukanałowej oraz wykonywania widma próbki
- objętość celki pomiarowej co najwyżej 12 µl
- częstotliwość zbierania danych co najmniej 74 Hz
- czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 1200

10. Zestaw startowy: zakrętki do butelek (5 szt.) oraz filtry wstępne do faz HPLC (6 szt.), ferule (1 op.), niezbędne kapilary, rurki i wężyki

11. Oprogramowanie pozwalające na pełne sterowanie chromatografem, wykonywanie analiz i obróbkę wyników kompatybilne z poniższym zestawem komputerowym

12. Zestaw komputerowy* (według wymagań opisanych poniżej)

13. Instalacja, kwalifikacja sprzętu i oprogramowania (+ dokumentacja z wykonanej kwalifikacji)
14. Instrukcja obsługi wszystkich modułów aparatu w języku polskim oraz angielskim
15. Szkolenie min. 16 godz. (np. 2x8 lub 4x4 godz.)
16. Gwarancja co najmniej 24 miesiące
17. Serwis na terenie Polski
18. Czas dostawy maksymalnie 2 miesiące kalendarzowe
19. Przegląd i wymiana podstawowych części eksploatacyjnych raz do roku w trakcie trwania gwarancji

Kod CPV

38432200-4

Nazwa kodu CPV

Chromatografy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CECHY DODATKOWE (opcjonalne, dodatkowo punktowane) 20%, max. 20 pkt
Zestaw narzędzi + szkolenie zakończone certyfikatem umożliwiające samodzielną wymianę części zużywalnych bez utraty gwarancji 10 pkt
Zestaw startowy: butelki do HPLC (4x 1L, 2x 2L), kanister na zlewki + zakrętka z filtrem (2szt), ucinacz do kapilar, opcjonalnie zapasowe kapilary, opcjonalnie zapas fiolek HPLC 5 pkt
Statywy do autosamplera na fiolki ok. 4ml 2,5 pkt
Możliwość nastrzyku bezpośrednio z płytki mikrodołkowej (96 dołków) 2,5 pkt


*Wymagania dot. zestawu komputerowego:
Komputer:
- kompletny zestaw
- procesor 4 rdzenie: Intel Core i5-6400 / Intel Core i7-6700 lub nowszy
- zgodna płyta główna
- pamięć RAM typu DDR4: 8 GB z możliwością rozbudowy
- dysk twardy Solid State Drive (SSD): 240 GB lub większy
- karta graficzna: zdolna do obsługi 4K (UHD) w przy odświeżaniu 60 Hz (przynajmniej standard DisplayPort 1.2 lub/i HDMI 2.0), wbudowana lub na magistrali PCI Express 16
- system operacyjny: Windows 10 lub Windows 10 Pro
- karta sieciowa: Gigabit Ethernet, opcjonalnie: karta WiFi w standardzie g,n,ac
- porty: przynajmniej 2 wolne porty USB 3.0
- w komplecie kabel zasilający, klawiatura, mysz
Monitor:
- matowa matryca 27"
- natywna rozdzielczość FullHD (1920x1080) w przynajmniej 60Hz
- wbudowane głośniki
- złącza przynajmniej: DisplayPort, HDMI
- w komplecie kabel HDMI
- minimum 2 lata gwarancji

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 2 miesiące od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Złożenie oferty oznacza zgodę oferenta na leasing bankowy, jako formę finansowania urządzenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium wyboru oferty: cena netto – 80% (max. 80 pkt) oraz dodatkowe opcje – 20% (max. 20 pkt).
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie
• przedstawienie oferty na sprzęt charakteryzujący się wszystkimi cechami podstawowymi wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia
2. Punktacja zostanie przyznana według następującego wzoru:
Suma punktów = [(najniższa oferowana cena netto)/(cena netto ocenianej oferty)] * 80% + suma punktów za cechy dodatkowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku badania i oceny złożonych ofert wybrano ofertę:
SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin,
złożoną dn. 09.06.2017.
Cena: 152 300,54 zł netto
Liczba wyświetleń: 619