Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla innowatorów w zakresie przygotowania Specyfikacji innowacji

Data publikacji: 04.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-05-2017

Numer ogłoszenia

1032385

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 12 maja 2017 r. do godziny 9:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: : Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla innowatorów w zakresie przygotowania Specyfikacji innowacji, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami rozwojowymi,
w obszarach tematycznych:
1) wypełnianie i opracowywanie Sin (metodyka przygotowania projektu i wniosku),
2) innowacyjność,
3) edukacja ustawiczna,
4) specyficzne potrzeby edukacyjne grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+),
5) zagadnienia prawne (w tym prawa autorskie, własność intelektualna, prawo pracy itp.),
6) zagadnienia psychologiczne,
7) zagadnienia ekonomiczne, w tym koszty Sin,
8) inne zgłoszone przez innowatora,
w łącznym wymiarze do 10 godzin zegarowych na jednego innowatora wg zgłoszonych indywidualnych potrzeb, przy czym zakres doradztwa określony w pkt. 1) dla każdego innowatora wyniesie co najmniej 4 godziny.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do zapytania.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 1a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Wypełnianie i opracowywanie specyfikacji Innowacji - Sin (metodyka przygotowania projektu i wniosku) – obszar 1
Część 1b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Wypełnianie i opracowywanie specyfikacji Innowacji - Sin (metodyka przygotowania projektu i wniosku) – obszar 3
Część 2a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Innowacyjność – obszar 1
Część 2b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Innowacyjność – obszar 3
Część 3a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Edukacja ustawiczna – obszar 1
Część 3b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Edukacja ustawiczna – obszar 3
Część 4a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Specyficzne potrzeby edukacyjne grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+) – obszar 1
Część 4b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Specyficzne potrzeby edukacyjne grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+) – obszar 3
Część 5a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia prawne (w tym prawa autorskie, własności intelektualnej, prawo pracy itp.) – obszar 1
Część 5b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia prawne (w tym prawa autorskie, własności intelektualnej, prawo pracy itp.) – obszar 3
Część 6a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia psychologiczne – obszar 1
Część 6b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia psychologiczne – obszar 3
Część 7a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia ekonomiczne, w tym koszty Sin – obszar 1
Część 7b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia ekonomiczne, w tym koszty Sin – obszar 3
Część 8a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Inne zgłoszone przez innowatora – obszar 1
Część 8b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Inne zgłoszone przez innowatora – obszar 3,
gdzie:
obszar 1 - około 30 innowatorów z województw: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie
obszar 3 - około 11 innowatorów z województw: świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i podkarpackie
Oferent może złożyć ofertę realizacji doradztwa w jednym, kilku lub wszystkich obszarach doradztwa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie doradców do osobistego świadczenia usług doradczych dla innowatorów w zakresie przygotowania Specyfikacji innowacji, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami rozwojowymi, w obszarach tematycznych:
1) wypełnianie i opracowywanie Sin (metodyka przygotowania projektu i wniosku),
2) innowacyjność,
3) edukacja ustawiczna,
4) specyficzne potrzeby edukacyjne grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+),
5) zagadnienia prawne (w tym prawa autorskie, własność intelektualna, prawo pracy itp.),
6) zagadnienia psychologiczne,
7) zagadnienia ekonomiczne, w tym koszty Sin,
8) inne zgłoszone przez innowatora,
w łącznym wymiarze do 10 godzin zegarowych na jednego innowatora wg zgłoszonych indywidualnych potrzeb, przy czym zakres doradztwa określony w pkt. 1) dla każdego innowatora wyniesie co najmniej 4 godziny.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do zapytania.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 1a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Wypełnianie i opracowywanie specyfikacji Innowacji - Sin (metodyka przygotowania projektu i wniosku) – obszar 1
Część 1b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Wypełnianie i opracowywanie specyfikacji Innowacji - Sin (metodyka przygotowania projektu i wniosku) – obszar 3
Część 2a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Innowacyjność – obszar 1
Część 2b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Innowacyjność – obszar 3
Część 3a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Edukacja ustawiczna – obszar 1
Część 3b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Edukacja ustawiczna – obszar 3
Część 4a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Specyficzne potrzeby edukacyjne grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+) – obszar 1
Część 4b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Specyficzne potrzeby edukacyjne grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+) – obszar 3
Część 5a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia prawne (w tym prawa autorskie, własności intelektualnej, prawo pracy itp.) – obszar 1
Część 5b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia prawne (w tym prawa autorskie, własności intelektualnej, prawo pracy itp.) – obszar 3
Część 6a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia psychologiczne – obszar 1
Część 6b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia psychologiczne – obszar 3
Część 7a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia ekonomiczne, w tym koszty Sin – obszar 1
Część 7b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia ekonomiczne, w tym koszty Sin – obszar 3
Część 8a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Inne zgłoszone przez innowatora – obszar 1
Część 8b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Inne zgłoszone przez innowatora – obszar 3.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje części:
Część 1a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Wypełnianie i opracowywanie specyfikacji Innowacji - Sin (metodyka przygotowania projektu i wniosku) – obszar 1
Część 1b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Wypełnianie i opracowywanie specyfikacji Innowacji - Sin (metodyka przygotowania projektu i wniosku) – obszar 3
Część 2a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Innowacyjność – obszar 1
Część 2b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Innowacyjność – obszar 3
Część 3a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Edukacja ustawiczna – obszar 1
Część 3b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Edukacja ustawiczna – obszar 3
Część 4a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Specyficzne potrzeby edukacyjne grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+) – obszar 1
Część 4b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Specyficzne potrzeby edukacyjne grup docelowych (np. niepełnosprawnych, 50+) – obszar 3
Część 5a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia prawne (w tym prawa autorskie, własności intelektualnej, prawo pracy itp.) – obszar 1
Część 5b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia prawne (w tym prawa autorskie, własności intelektualnej, prawo pracy itp.) – obszar 3
Część 6a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia psychologiczne – obszar 1
Część 6b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia psychologiczne – obszar 3
Część 7a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia ekonomiczne, w tym koszty Sin – obszar 1
Część 7b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Zagadnienia ekonomiczne, w tym koszty Sin – obszar 3
Część 8a – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Inne zgłoszone przez innowatora – obszar 1
Część 8b – Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla innowatorów w zakresie tematycznym: Inne zgłoszone przez innowatora – obszar 3,
gdzie:
obszar 1 - około 30 innowatorów z województw: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie
obszar 3 - około 11 innowatorów z województw: świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i podkarpackie.
Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usług związana z przedmiotem zamówienia obejmuje okres maj-czerwiec 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Potencjał techniczny

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Dodatkowe warunki

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Warunki zmiany umowy

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają następujące kryteria (dla każdej części osobno):
a. Doświadczenie zawodowe - doradcze 20 punktów (20%)
b. Doświadczenie tematyczne 40 punktów (40%)
c. Koncepcja doradztwa 30 punktów (20%)
d. Cena brutto za 1 godzinę 10 punktów (10%)
razem 100 punktów (100%)
Szczegóły zawarto w zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Wykluczenia

Szczegóły zawarto w Zapytaniu ofertowym 02/IN/2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla części 1a zamówienia:
1) Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 , data wpływu 12.05.2017, godz. 8:10 - 100 zł/godz.
2) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino, data wpływu 12.05.2017, godz. 8:25 - 100 zł/godz.
3) Marta Kiryjewska data wpływu 12.05.2017, godz. 8:50 - 100 zł/godz.
4) Magdalena Obuchowicz data wpływu 12.05.2017, godz. 8:55 - 100 zł/godz.
Dla części 1b zamówienia:
1) Sławomir Stec, data wpływu 12.05.2017, godz. 8:30 - 100 zł/godz.
Dla części 2a zamówienia:
1) Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 data wpływu 12.05.2017, godz. 8:10 - 100 zł/godz.
2) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino data wpływu 12.05.2017, godz. 8:25 - 100 zł/godz.
3) Marta Kiryjewska data wpływu 12.05.2017, godz. 8:50- 100 zł/godz.
4) Magdalena Obuchowicz data wpływu 12.05.2017, godz. 8:55 - 100 zł/godz.
Dla części 2b zamówienia:
1) Sławomir Stec data wpływu 12.05.2017, godz. 8:30- 100 zł/godz.
Dla części 3a zamówienia:
1) Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 data wpływu 12.05.2017, godz. 8:10- 100 zł/godz.
2) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino data wpływu 12.05.2017, godz. 8:25- 100 zł/godz.
Dla części 3b zamówienia:
1) Sławomir Stec data wpływu 12.05.2017, godz. 8:30 - 100 zł/godz.
Dla części 4a zamówienia:
1) Piotr Jarząbek data wpływu 12.05.2017, godz. 8:26 - 99 zł/godz.
2) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino data wpływu 12.05.2017, godz. 8:25- 100 zł/godz.
Dla części 4b zamówienia:
1) Sławomir Stec data wpływu 12.05.2017, godz. 8:30 - 100 zł/godz.
Dla części 6a zamówienia:
1) Piotr Jarząbek data wpływu 12.05.2017, godz. 8:26 - 99 zł/godz.
Dla części 7a zamówienia:
1) Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 data wpływu 12.05.2017, godz. 8:10 - 100 zł/godz.
2) Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino data wpływu 12.05.2017, godz. 8:25- 100 zł/godz.
3) Marta Kiryjewska data wpływu 12.05.2017, godz. 8:50- 100 zł/godz.
4) Magdalena Obuchowicz data wpływu 12.05.2017, godz. 8:55- 100 zł/godz.
Dla części 7b zamówienia:
1) Sławomir Stec data wpływu 12.05.2017, godz. 8:30- 100 zł/godz.
Dla części 8a zamówienia:
1) Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 data wpływu 12.05.2017, godz. 8:10- 100 zł/godz.
Dla części 8b zamówienia:
1) Sławomir Stec data wpływu 12.05.2017, godz. 8:30- 100 zł/godz.
Liczba wyświetleń: 717