Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych - przeprowadzenie szkoleń zawodowych wg. indywidualnych potrzeb uczestników

Data publikacji: 26.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2017

Numer ogłoszenia

1031602

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów lub wysłać pocztą na ww. adres w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Nowe wyzwania – nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług przeprowadzenia szkoleń zawodowych według poniższej specyfikacji:

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Kurs zawodowy według potrzeb uczestników:

Część A

Technolog robót budowlanych- wykończeniowych
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i kompetencji do wykonywania zawodu „Technolog robót budowlanych- wykończeniowych”, oraz nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 120 h/gr. ( zajęcia teoretyczne 40 godz. i praktyczne 80 godz.)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Okres realizacji kursu: maj 2017r. - sierpień 2017 r.


Część B

Kurs: Spawacz metodą MAG 135
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zawodowych i uprawnień do zawodowego wykonywania prac spawalniczych metodami MAG 135, szkolenie powinno być przeprowadzone w oparciu o program zatwierdzony przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi: spawanie metodą MAG 135 - 145 godzin,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: maj 2017 - sierpień 2017 r.

Część C

Magazynier z obsługą urządzeń podnośnikowych
Kurs „Gospodarka magazynowa wraz z obsługą komputera i programu magazynowego”
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 60 h/gr
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Okres realizacji kursu: maj 2017r. - sierpień 2017 r.

Część D

Kurs Operator wózka widłowego
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi wózków widłowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 79, poz. 849). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.


Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 67 h/gr, w tym 52 h zajęć teoretycznych, 15 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Okres realizacji kursu: maj 2017r. - sierpień 2017 r.Część E

Kurs: Operator żurawia HDS
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi żurawi przeładunkowych HDS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 79, poz. 849). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.


Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 42 h/gr, w tym 24 h zajęć teoretycznych i 18 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Okres realizacji kursu: maj 2017r. - sierpień 2017 r.

Część F

Kurs: Operator Koparko- ładowarki kl. III
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest zdobycie uprawnień do obsługi koparko ładowarki na poziomie kl. III, w oparciu o program zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 136 h/ grupę, w tym 54 h zajęć teoretycznych i 82 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 15 osób
Łączna liczba uczestników: 15 osób

Okres realizacji kursu: maj 2017 – sierpień 2017r..

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Dębica, Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez Uczestników szkoleń.

Przedmiot zamówienia

Część A

Technolog robót budowlanych- wykończeniowych
Cel Kursu:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i kompetencji do wykonywania zawodu „Technolog robót budowlanych- wykończeniowych”, oraz nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 120 h/gr. ( zajęcia teoretyczne 40 godz. i praktyczne 80 godz.)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Część B

Kurs: Spawacz metodą MAG 135
Cel Kursu:
Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zawodowych i uprawnień do zawodowego wykonywania prac spawalniczych metodami MAG 135, szkolenie powinno być przeprowadzone w oparciu o program zatwierdzony przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi: spawanie metodą MAG 135 - 145 godzin,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część C

Kurs „Gospodarka magazynowa wraz z obsługą komputera i programu magazynowego”

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 60 h/gr
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Część D

Kurs Operator wózka widłowego
Cel Kursu:
Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi wózków widłowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 79, poz. 849). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 67 h/gr, w tym 52 h zajęć teoretycznych, 15 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Część E

Kurs: Operator żurawia HDS
Cel Kursu:
Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi żurawi przeładunkowych HDS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 79, poz. 849). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.
Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 42 h/gr, w tym 24 h zajęć teoretycznych i 18 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Część F

Kurs: Operator Koparko- ładowarki kl. III
Cel Kursu:
Celem kursu jest zdobycie uprawnień do obsługi koparko ładowarki na poziomie kl. III, w oparciu o program zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 136 h/ grupę, w tym 54 h zajęć teoretycznych i 82 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 15 osób
Łączna liczba uczestników: 15 osób

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

maj - sierpień 2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w zakresie części A i/lub B i/lub C, D, E i/lub F – dysponują doświadczeniem w realizacji szkoleń zawodowych o tożsamej (pokrewnej) tematyce, w części zapytania na którą Wykonawca złożył ofertę tj. minimum 5 szkoleń zawodowych zrealizowanych w ostatnich 3 latach, poświadczonych referencjami i/lub kopiami dzienników zajęć i/lub innymi równoważnymi dokumentami (protokoły, FV itp.)

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• ostatecznej ilości godzin szkoleń do zrealizowania,
• ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
• ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
• Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Opracowany przez Wykonawcę program kursu – w przypadku oferty realizacji szkoleń zawodowych.
• Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tożsamej tematyce jak szkolenia, na które złożył ofertę - minimum 5 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, poświadczonych referencjami i/lub kopiami dzienników zajęć i/lub innymi równoważnymi dokumentami (protokoły, FV itp.)
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
• Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) – dotyczy instytucji szkoleniowych.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:


W ramach części A, B, C, D, E, F przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena”

Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A, B, C, D, E, F.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

Doświadczenie – waga 20 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru.
W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C, D, E, F w wymiarze od 6 do 10 szkoleń uzyska dodatkowo 5 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C, D, E, F w wymiarze od 11 do 20 szkoleń uzyska dodatkowo 10 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C, D, E, F w wymiarze powyżej 20 szkoleń uzyska dodatkowo 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C, D, E, F w wymiarze 5 i niższej liczbie szkoleń.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie wykonawcy wynosi 20 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A lub B lub C, D, E lub F w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie wykonawcy zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Wykluczenia

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Nowe wyzwania - nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0209/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 04.05.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji części A w zł zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 9 600,00 zł.

B: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 04.05.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji części B w zł zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 6 640,00 zł.

Część F: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Łukasz Rokosz, ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica. Data wpłynięcia oferty: 04.05.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji części F w zł zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 50 250,00 zł.

W zakresie części C, D, E postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt IV ppkt 3 oraz na podstawie pkt VII ppkt 17 i 18 Zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 1059