Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

Data publikacji: 07.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2017

Numer ogłoszenia

1028924

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu:
ul. Pocztowa 3/15 (piętro IV), 66-400 Gorzów Wielkopolski
(z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu 0170/15 – pośrednictwo pracy dla 60 Uczestników Projektu”)
do dnia 19.04.2017 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Domin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510-298-825

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy - 07.04.2017.pdf

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy - 07.04.2017.pdf

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy - 07.04.2017.pdf

Kod CPV

79414000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV:
79414000-9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
79611000-0 usługi poszukiwania pracy;

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy - 07.04.2017.pdf

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy - 07.04.2017.pdf

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

Adres

Stanisława Małachowskiego 2B

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

672113060

Fax

672113061

NIP

7642058401

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Numer projektu

POWR.01.02.02-08-0170/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 296