Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Egzaminatora, który przeprowadzi zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu Spawania MIG i MAG

Data publikacji: 24.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2017

Numer ogłoszenia

1026954

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura projektu:
Biuro Projektu ul. Pocztowa 3/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu 0170/15”) do dnia 03.04.2017 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Domin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510-298-825

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - egzamin Spawanie MIG i MAG_24.03.2017.pdf

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - egzamin Spawanie MIG i MAG_24.03.2017.pdf

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - egzamin Spawanie MIG i MAG_24.03.2017.pdf

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - egzamin Spawanie MIG i MAG_24.03.2017.pdf

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - egzamin Spawanie MIG i MAG_24.03.2017.pdf

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

Adres

Stanisława Małachowskiego 2B

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

672113060

Fax

672113061

NIP

7642058401

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Numer projektu

POWR.01.02.02-08-0170/15-00

Inne źródła finansowania

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Partner projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 5992794335, REGON 211246433

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SPAMAX Robert Wiliński
ul. Polna 5 A,
66-540 Stare Kurowo

Oferta złożona osobiście w biurze projektu 03 kwietnia 2017 r. o godz. 08:50
Liczba wyświetleń: 302