Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru

Data publikacji: 02.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2017

Numer ogłoszenia

1023008

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający- Partner Projektu:
MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU RYNEK 1 41 - 500 CHORZÓW NIP 627 273 38 08
(Odbiorca: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 UL. STEFANA BATOREGO 37 41 - 506 CHORZÓW) zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru":

1. Stanowisko dydaktyczne z silnikiem indukcyjnym i przekształtnikiem napięcia (technik elektryk, kwalifikacja E.7, E.24) umożliwiające zapoznanie się z podstawowym sposobem regulacji prędkości obrotowej napędów elektrycznych w przemyśle, na którym można wykonywać ćwiczenia z zakresu podłączenia napędów oraz falowników, ich parametryzacji i konfiguracji czy funkcji bezpieczeństwa.
2. Magnetoelektryczne mierniki przeznaczone do pomiarów prądów i napięć stałych (technik elektryk, kwalifikacje E.7, E.8, E.24) – mierniki magnetoelektryczne LM-3 (12 zakresów) woltomierze – 10 szt., amperomierze – 10 szt.

Miejsce i sposób składania ofert

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
ul. Stefana Batorego 37
41 – 506 Chorzów
sekretariat

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Biadacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 2466 163

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych:
1. Stanowisko dydaktyczne z silnikiem indukcyjnym i przekształtnikiem napięcia (technik elektryk, kwalifikacja E.7, E.24) umożliwiające zapoznanie się z podstawowym sposobem regulacji prędkości obrotowej napędów elektrycznych w przemyśle, na którym można wykonywać ćwiczenia z zakresu podłączenia napędów oraz falowników, ich parametryzacji i konfiguracji czy funkcji bezpieczeństwa.
2. Magnetoelektryczne mierniki przeznaczone do pomiarów prądów i napięć stałych (technik elektryk, kwalifikacje E.7, E.8, E.24) – mierniki magnetoelektryczne LM-3 (12 zakresów) woltomierze – 10 szt., amperomierze – 10 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie pracowni zawodowych elektrycznych w stanowisko dydaktyczne oraz mierniki

Przedmiot zamówienia

Stanowisko dydaktyczne z silnikiem indukcyjnym i przekształtnikiem napięcia (technik elektryk, kwalifikacja E.7, E.24) umożliwiające zapoznanie się z podstawowym sposobem regulacji prędkości obrotowej napędów elektrycznych w przemyśle, na którym można wykonywać ćwiczenia z zakresu podłączenia napędów oraz falowników, ich parametryzacji i konfiguracji czy funkcji bezpieczeństwa.
Stanowisko dydaktyczne:
 symulator wykonany z blachy stalowej i aluminium dla falownika o parametrach porównywalnych lub lepszych od falownika firmy Siemens SINAMICS G120 1AC 230V
 6 DI, 2 AI, 3 DO przekaźnikowe, 1 AO
 zasilanie 230VAC, podświetlany przełącznik kołyskowy
 wyprowadzone napięcie 24V (w zależności od zasilacza) na bezpiecznych gniazdach typu banan
Komponenty o parametrach porównywalnych lub lepszych od komponentów firmy Siemens:
 jednostka sterująca CU250S-2 PN
 moduł mocy PM240-2 bez filtra
 inteligentny panel obsługi IOP
 niezbędne okablowanie i oprogramowanie
Silnik:
 asynchroniczny, klatkowy
 moc 0,55kW
Płyta montażowa:
 wykonana z profili aluminiowych
 napęd zamocowany w symulatorze, pionowo do płyty – umożliwia swobodny dostęp
 płyta umieszczona na gumowych, stabilnych nóżkach, tłumi drgania
 sztywna konstrukcja
stanowisko ujęte w wykazie wyposażenia w zawodzie technik elektryk
http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni

Magnetoelektryczne mierniki przeznaczone do pomiarów prądów i napięć stałych (technik elektryk, kwalifikacje E.7, E.8, E.24) – mierniki magnetoelektryczne LM-3 (12 zakresów) woltomierze – 10 szt., amperomierze – 10 szt.

1. Amperomierz magnetoelektryczny LM-3, (10 szt.)
 zakresy pomiarowe: 30-60mA, 7,5-15-30-15-150-300-750mA, 1,5-3-7,5A
2. Woltomierz magnetoelektryczny LM-3, (10 szt.)
 zakresy pomiarowe: 0,15-3V, 0,75-1,5V, 3-7,5V, 15-30V, 75-150V, 300-750V
mierniki ujęte w wykazie wyposażenia w zawodzie technik elektryk
http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni

Kod CPV

39162110-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dydaktyczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Sprzęt powinien być dostarczony pod wskazany adres do 25 kwietnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodność przedstawionej specyfikacji technicznej sprzętu z zamówieniem,
kryterium wyboru – najniższa cena brutto (100% punktów)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru.

Numer projektu

RPSL.11.02.01-24-03FC/16-00

Inne źródła finansowania

Zamawiającym jest Partner Projektu:
MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU RYNEK 1 41 - 500 CHORZÓW NIP 627 273 38 08
Odbiorca: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 UL. STEFANA BATOREGO 37 41 - 506 CHORZÓW

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Brak ofert w cenie nieprzekraczającej wartości zamówienia ujętej w budżecie.
Liczba wyświetleń: 294