Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi w zakresie przewozu dzieci i młodzieży oraz opiekunów na spotkania akademickie, dojazdy do parków naukowych, wystaw i centów nauki w ramach realizacji projektu: „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Data publikacji: 17.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2017

Numer ogłoszenia

1021429

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pzwejherowo@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Kisielewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

586721008

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług przewozu: dzieci, młodzieży i osób dorosłych środkiem transportu o wielkości odpowiedniej do ilości osób zgłoszonych w zleceniu indywidualnym.
Rozpoczęcie kursu będzie odbywać się spod siedziby LCNK – ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 - 200 Wejherowo.
Przewóz odbywać się będzie na terenie Polski, głównie na teranie województwa pomorskiego (spotkania akademickie na wyższych uczelniach) oraz parków naukowych i centów kultury i nauki, w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 Zlecający przewiduje, iż największa ilość autobusów wykorzystywanych do równoczesnego świadczenia usługi nie przekroczy 2 sztuk.
 Wyjazdy będą odbywać się w większości w soboty od godziny 8.00 do 16.00. (podane godziny są jedynie poglądowe – nie zależą one od Wykonawcy. Są uzależnione od organizatorów spotkań).
 Zamawiający przewiduje iż w ciągu trwania umowy odbędzie się od 20 do 30 wyjazdów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przewóz na terenie Polski, głównie na teranie województwa pomorskiego (spotkania akademickie na wyższych uczelniach) oraz parków naukowych i centów kultury i nauki, w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 Zlecający przewiduje, iż największa ilość autobusów wykorzystywanych do równoczesnego świadczenia usługi nie przekroczy 2 sztuk.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług przewozu: dzieci, młodzieży i osób dorosłych środkiem transportu o wielkości odpowiedniej do ilości osób zgłoszonych w zleceniu indywidualnym.

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

 Wyjazdy będą odbywać się w większości w soboty od godziny 8.00 do 16.00. (podane godziny są jedynie poglądowe – nie zależą one od Wykonawcy. Są uzależnione od organizatorów spotkań).
 Zamawiający przewiduje iż w ciągu trwania umowy odbędzie się od 20 do 30 wyjazdów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena - suma stawek 1) za przewóz osób pojazdem mniejszym przeznaczonym do przewozu co najmniej 20 osób oraz 2) za przewóz osób pojazdem przeznaczonym do przewozu co najmniej 49 osób

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Adres

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583268555

Fax

583261556

NIP

5833163786

Tytuł projektu

Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski

Numer projektu

RPPM.03.02.02-22-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ireneusz Kosiróg, ul. Morska 16, 84-110 Odargowo, oferta wpłynęła: 28.02.2017 r., zaoferowana cena: stawka 1: 5,40 zł brutto, stawka 2: 7,50 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 703