Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi w zakresie przewozu dzieci i młodzieży oraz opiekunów na spotkania akademickie, dojazdy do parków naukowych, wystaw i centów nauki w ramach realizacji projektu: „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Data publikacji: 17.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2017

Nazwa zamawiającego

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Numer ogłoszenia

1021429

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pzwejherowo@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Kisielewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

586721008

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług przewozu: dzieci, młodzieży i osób dorosłych środkiem transportu o wielkości odpowiedniej do ilości osób zgłoszonych w zleceniu indywidualnym.
Rozpoczęcie kursu będzie odbywać się spod siedziby LCNK – ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 - 200 Wejherowo.
Przewóz odbywać się będzie na terenie Polski, głównie na teranie województwa pomorskiego (spotkania akademickie na wyższych uczelniach) oraz parków naukowych i centów kultury i nauki, w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 Zlecający przewiduje, iż największa ilość autobusów wykorzystywanych do równoczesnego świadczenia usługi nie przekroczy 2 sztuk.
 Wyjazdy będą odbywać się w większości w soboty od godziny 8.00 do 16.00. (podane godziny są jedynie poglądowe – nie zależą one od Wykonawcy. Są uzależnione od organizatorów spotkań).
 Zamawiający przewiduje iż w ciągu trwania umowy odbędzie się od 20 do 30 wyjazdów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Wszystkie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przewóz na terenie Polski, głównie na teranie województwa pomorskiego (spotkania akademickie na wyższych uczelniach) oraz parków naukowych i centów kultury i nauki, w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 Zlecający przewiduje, iż największa ilość autobusów wykorzystywanych do równoczesnego świadczenia usługi nie przekroczy 2 sztuk.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług przewozu: dzieci, młodzieży i osób dorosłych środkiem transportu o wielkości odpowiedniej do ilości osób zgłoszonych w zleceniu indywidualnym.

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

 Wyjazdy będą odbywać się w większości w soboty od godziny 8.00 do 16.00. (podane godziny są jedynie poglądowe – nie zależą one od Wykonawcy. Są uzależnione od organizatorów spotkań).
 Zamawiający przewiduje iż w ciągu trwania umowy odbędzie się od 20 do 30 wyjazdów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena - suma stawek 1) za przewóz osób pojazdem mniejszym przeznaczonym do przewozu co najmniej 20 osób oraz 2) za przewóz osób pojazdem przeznaczonym do przewozu co najmniej 49 osób

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Adres

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 326 81 90

Fax

58 326 81 93

NIP

5833163786

Tytuł projektu

Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski

Numer projektu

RPPM.03.02.02-22-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ireneusz Kosiróg, ul. Morska 16, 84-110 Odargowo, oferta wpłynęła: 28.02.2017 r., zaoferowana cena: stawka 1: 5,40 zł brutto, stawka 2: 7,50 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 255