Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – DORADZTWO ZAWODOWE

Data publikacji: 14.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2017

Numer ogłoszenia

1020986

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura projektu:
Biuro Projektu ul. Pocztowa 3/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu 0170/15”) do dnia 22.02.2017 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.domin@biuroprojektu.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Domin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510-298-825

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

Adres

Stanisława Małachowskiego 2B

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

(67)2113060

Fax

(67)2113061

NIP

7642058401

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Numer projektu

POWR.01.02.02-08-0170/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Sylwia Winiarek
ul. Śniadeckich 6/208,
86-300 Grudziądz,
oferta złożona osobiście 22.02.2017 r. o godz. 09.42
Liczba wyświetleń: 521