Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup 50 sztuk oprogramowania - Microsoft Office Professional Plus 2016 lub równoważnego.

Data publikacji: 12.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2017

Numer ogłoszenia

1020728

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty proszę składać na adres projektmickiewiczruda@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projektmickiewiczruda@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Stanik, Elżbieta Żurek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322481601

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 50 sztuk programu Microsoft Office Professional Plus 2016 lub równoważnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Ruda Śląska Miejscowość: Ruda Śląska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup oprogramowania dla celów edukacyjnych dla ZSO nr 1 i ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 50 sztuk programu Microsoft Office Professional Plus 2016 lub równoważnego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Oprogramowanie powinno być dostarczone do dnia 28 lutego 2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny stanowić będzie w 100% cena oprogramowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Adres

pl. Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

śląskie , Ruda Śląska

NIP

6411005769

Tytuł projektu

Szkoła nie tylko dla Einsteina

Numer projektu

RPSL.11.01.04-24-006B/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OnexGroup
Al. Najświętszej Maryi Panny 34
42-200 Częstochowa
14 luty 2017 godz 10.16
cena : 17 339,31
Liczba wyświetleń: 687