Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup zestawu klatek IVC i regału IVC

Data publikacji: 31.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2017

Numer ogłoszenia

1019275

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać na adres:
NanoVelos SA
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa

lub orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk, p.zuk@nanovelos.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zestawu klatek IVC i regału IVC na 48 klatek o parametrach opisanych poniżej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup zestawu klatek IVC i regału IVC na 48 klatek o parametrach opisanych poniżej.

Przedmiot zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zestawu klatek IVC i regału IVC na 48 klatek o następujących funkcjach / parametrach:

CECHY WYMAGANE
1. Regał na klatki indywidualnie wentylowane - 1 sztuka
• Regał musi być kompatybilny z klatkami indywidualnie wentylowanymi 1284L firmy TECNIPLAST (wlot i wylot powietrza zlokalizowany w pokrywach klatek)
• Pojemność regału to 48 klatek 1284L
• Regał umożliwiający ciche wprowadzanie klatek do regału. Regał zaopatrzony w autoklawowalne kółka
• Przewody wentylacyjne możliwe do demontażu
• Przewody wentylacyjne dostarczające i odprowadzające powietrze z klatek umożliwiające swobodne grawitacyjne opadanie cząstek ściółki
• Wymagane połączenia regału z jednostką nawiewczo-wyciągową. Połączenia muszą być giętkie, o przekroju kołowym – 2 sztuki. Połączenia muszą być autoklawowalne
• Okres gwarancji na regał minimum 3 lata

2. Klatki indywidualnie wentylowane dla myszy 1284L – 12 sztuk
• Klatka w pełni kompatybilna z regałem na klatki indywidualnie wentylowane 1284L TECNIPLAST
• Klatka składa się z podstawy klatki, rusztu pełnego, pokrywy klatki, butelki na wodę, kapsla do butelki i tabliczki na kartę opisową
• Ruszt ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304
• Pokrywa klatki zaopatrzona w otwory wlotu i wylotu powietrza, filtr mikrobiologiczny, zatrzaski i wgłębienie na butelkę
• Butelka o pojemności minimum 250 ml, skalowana, z uszczelką silikonową
• Kapsel kompatybilny z butelką, ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI316
• Tabliczka na karty opisowe pozioma, z haczykiem
• Filtr mikrobiologiczny w pokrywie musi spełniać warunki: efektywność filtracji wirusów ≥ 99.9999% i efektywność filtracji bakterii ≥ 99.99999%
• Prędkość powietrza w klatce niższa niż 0,2 m/s w każdym jej miejscu dostępnym dla zwierząt
• Uszczelnienie klatki musi być zapewnione przez uszczelkę, która umieszczona jest wokół rusztu i przez zatrzaski umieszczone w pokrywie, które zapewniają konieczne połączenie pokrywy, rusztu i podstawy
• Możliwość autoklawowania wszystkich elementów klatki w temperaturze do 134OC
• Gwarancja na klatki minimum 3 lata

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty: cena netto – 100%.
Kryteria dopuszczające do oceny:
• złożenie oferty w terminie,
• przedstawienie oferty na sprzęt charakteryzujący się wszystkimi cechami wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Anima Sp. z o.o. SK, ul. Lewartowskiego 18/4, 00-169 Warszawa
Data wpłynięcia oferty:" 07.02.2017
Cena oferty: 40 296,02 zł netto.
Liczba wyświetleń: 805