Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup odczynników i surowców chemicznych.

Data publikacji: 04.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2017

Numer ogłoszenia

1016361

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożeniu ofert w formie mailowej na adres r.muskus@silikony.pl, lub tradycyjnie pocztą rejestrową. Termin składania ofert do 18.01.2017 r. godz. 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.muskus@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Miazga tel 17 24 07 932 e-mail: zaopatrzenie@silikony.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667802328

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup odczynników i surowców chemicznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup odczynników i surowców chemicznych.

Przedmiot zamówienia

1. Octamethylcyclotetrasiloxane D4 556-67-2 200 kg
2. 2,4,6,8-Tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane (VMC) 2554-06-5 60 kg
3. Phenylmethylcyclosiloxane (Me-Ph-D4) 77-63-4 50 kg
4. Krzemionka płomieniowa 14808-60-7;112945-52-5;60676-86-0;7631-86-9;99439-28-8 200 kg
5. Krzemionka płomieniowa hydrofibizowana 68909-20-6; 92797-60-9; 67762-90-7; 68583-49-3 40 kg
6 Poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated lepkość 10 000 cSt
Zawartość grup vuinylowych ok 0,05 mmol/g 68083-19-2 100kg
7 VINYLMETHYLSILOXANE, DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, VINYL TERMINATED lepkość ok 300cSt zaw grup vinylowych ok 0,2 mmol/g 68083-18-1 50kg
8 VQM – Vinyl-functional QM resin compounds
Lepkość ok 10 000 Zawartość grup vuinylowych ok 0,2 mmol/g 50kg
9 Katalizator platynowy (Pt 1%) 10kg
10 1-Ethynylocycloheksanol 99% 78-27-3 10kg
11 Hexamethyldisilazane (HMDZ) 999-97-3 10 kg
12 Tetramethyldivinyldisilazane 7691-02-3 10 kg
13 Napełniacze modyfikowane cząstkami nanometali, roztwory koloidalne nanometali, nadające funkcje biobójcze 5 kg
14 TMAH 10424-65-4 1,5 kg
15 Ziemia okrzemkowa (puder do 0,065mm) 61790-53-2 1,5 kg

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakupy realizowane w terminie od 08.2016 r. do 31.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Deklarowany termin dostawy – do 30 pkt (30%)


2.Cena za dostarczony produkt – do 70 pkt (70%)

Wykluczenia

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

1. Pełne dane identyfikujące oferenta( nazwa ,adres NIP,KRS/EDG),
2. Czas realizacji zamówienia (od zgłoszenia zapotrzebowania do dostarczenia materiału)
3. Specyfikację oferowanego produktu,
4. Cenę całkowitą netto i brutto
5. Warunki i termin płatności,
6. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 419