Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 04.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2017

Numer ogłoszenia

1016355

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o. 37-310 Nowa Sarzyna ul. Chemików 1
Składanie ofert drogą e-mailową.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.muskus@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Słomiany

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606252449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Części eksploatacyjne do spektrometru IR-Tracer-100 firmy Shimadzu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakupu części eksploatacyjnych o spektrometru IR-Tracer-100 firmy Shimadzu

Przedmiot zamówienia

1. Okienko ZnSe 32 x 3 mm (Drilled) - 1 szt.
2. Okienko ZnSe 32 x 3 mm (Plain) - 1 szt.
3. Teflon Spacer 32 x 0,5 mm (12) - 1 szt.
4. Teflon Spacer 32 x 1 mm (12) - 1 szt.
5. Strzykawka 2 cm3 - 2 szt.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do 28,02.2017

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Deklarowany termin dostawy - do 30 pkt (30%)
najkrótszy deklarowany termin z badanych ofert
C= --------------------------------------------------------------- x 30 pkt
termin dostawy oferty badanej
2. Cena za dostarczony towar - do 70 pkt (70%
najniższa cena netto z badanych ofert)
C= -------------------------------------------------- x 70 pkt
cena netto oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spectro- Lab
05-092 Łomianki
ul. Warszawska 100/102
09.01.2017
wartość netto: 2924 PLN
Liczba wyświetleń: 474