Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie tokarki konwencjonalnej wraz z narzędziami skrawającymi

Data publikacji: 16.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-01-2017

Numer ogłoszenia

1015019

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną (poprzez e-mail).
Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz zawierać dane oferenta.
Oferta powinna zawierać m.in. informacje na temat:
- przedmiotu zamówienia
- ceny (brutto i netto) oraz nazwy waluty
- terminu realizacji dostawy
- terminu ważności oferty
- warunków płatności
- warunków dostawy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@accrea.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Stańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

817479095

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: tokarka konwencjonalna wraz z narzędziami skrawającymi.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy spełniającego warunki uczestnictwa w postępowaniu na dostarczenie tokarki konwencjonalnej wraz z narzędziami skrawającymi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest tokarka konwencjonalna wraz z narzędziami skrawającymi.

Kod CPV

42620000-8

Nazwa kodu CPV

Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakup jednorazowy, amortyzowany przez 4 lata.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto - korzystna ekonomicznie, waga kryterium - 100%.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK

Adres

Hiacyntowa 20

20-143 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

606664433

Fax

81 747 90 95

NIP

9461901148

Tytuł projektu

Opracowanie modularnego systemu robotycznego w ramach badań celowych

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0063/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DORMET-TECH
32-709 Drwinia
Ispina 115
Data wpłynięcia oferty: 26.01.2017
Cena oferty netto: 16 430 EUR/70 266 PLN (kurs z dnia 06.02.2017)
Cena oferty brutto: 20 208,90 EUR/86 427,18 PLN (kurs z dnia 06.02.2017)
Liczba wyświetleń: 645