Strona główna
Logo unii europejskiej

Oprogramowanie MATLAB

Data publikacji: 15.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2016

Numer ogłoszenia

1014714

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać drogą elektroniczną (poprzez e-mail).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@accrea.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Stańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

817479095

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie:
- Eagle Cadsoft licencja na 1 stanowisko - 1 sztuka
- Simulink Coder - 1 sztuka
- Robotics System Toolbox - 1 sztuka
- Embedded Coder - 1 sztuka
- Matlab Coder - 1 sztuka

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy spełniającego warunki uczestnictwa w postępowaniu na dostarczenie oprogramowania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest następujące oprogramowanie:
- Eagle Cadsoft licencja na 1 stanowisko - 1 sztuka
- Simulink Coder - 1 sztuka
- Robotics System Toolbox - 1 sztuka
- Embedded Coder - 1 sztuka
- Matlab Coder - 1 sztuka

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakup jednorazowy, amortyzowany przez 2 lata.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: cena i możliwość dostarczenia oprogramowania:
- Eagle Cadsoft licencja na 1 stanowisko - 1 sztuka
- Simulink Coder - 1 sztuka
- Robotics System Toolbox - 1 sztuka
- Embedded Coder - 1 sztuka
- Matlab Coder - 1 sztuka

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK

Adres

Hiacyntowa 20

20-143 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

606664433

Fax

81 747 90 95

NIP

9461901148

Tytuł projektu

Opracowanie modularnego systemu robotycznego w ramach badań celowych

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0063/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oprogramowanie Naukowo -Techniczne
ul. Pod Fortem 19
31-302 Kraków
Data wpłynięcie oferty : 15-12-2016
Łączna wartość zamówienia : 89 900 PLN netto + VAT (23%)
Liczba wyświetleń: 666