Strona główna
Logo unii europejskiej

Autoklaw stołowy

Data publikacji: 12.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2016

Numer ogłoszenia

1014341

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orders@nanovelos.com lub też dostarczona pod adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Adamska, k.adamska@nanovelos.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup autoklawu stołowego o parametrach przedstawionych poniżej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup autoklawu stołowego o parametrach przedstawionych poniżej.

Przedmiot zamówienia

CECHY PODSTAWOWE (wymagane)
• Pojemność robocza komory: 20-40 l
• Sposób ładownia: od przodu
• Temperatura sterylizacji: co najmniej od 105°C do 135°C
• Możliwość sterylizacji cieczy w nieszczelnie zamkniętych pojemnikach
• Możliwość sterylizacji opakowanych i nieopakowanych materiałów tworzywowych
• Wbudowany system próżniowy do wydajnego odpowietrzania komory oraz całkowitego suszenia końcowego
• Dwie wewnętrzne, elastyczne sondy temperatury
• Panel sterujący, kotrolujący wszystkie parametry urządzenia – w tym ciśnienie i temperaturę oraz blokadę, uniemożliwiającą otwarcie drzwi przy temperaturze ≥100°C
• Predefiniowane programy do sterylizacji cieczy oraz materiałów tworzywowych
• Możliwość definiowania własnych programów
• Programy testowe: szczelności oraz Bowie&Dick
• Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
• Wbudowany zbiornik na wodę demineralizowaną napełniany ręcznie z możliwością rozbudowy o system automatyczny
• Transport, uruchomienie, przeszkolenie użytkowników
• Dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej, certyfikatów, atestów
• Ciężar bez akcesoriów: ≤100 kg
• Zasilanie 230 V / 50 Hz lub 400 V / 50 Hz
• Autoryzowany serwis na terenie Polski
• Gwarancja minimum 24 miesiące

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty: cena netto – 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sterimed Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 47/7, 02-091 Warszawa.
Data wpłynięcia oferty: 19.12.2016
Cena oferty: 32 000,00 zł netto.
Liczba wyświetleń: 832