Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamrażarka niskotemperaturowa

Data publikacji: 12.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2016

Numer ogłoszenia

1014338

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orders@nanovelos.com lub też dostarczona pod adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk, p.zuk@nanovelos.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach przedstawionych poniżej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach przedstawionych poniżej.

Przedmiot zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zamrażarki niskotemperaturowej o następujących funkcjach / parametrach:

CECHY PODSTAWOWE (wymagane) max. 98 pkt
• Zakres temperatur roboczych: przynajmniej od -50°C do -80°C
• Pojemność robocza: 90-150 l
• Konstrukcja pionowa (szafowa)
• Panel kontrolny z wyświetlaniem aktualnej temperatury i dźwiękowym i/lub optycznym systemem alarmowym oraz podtrzymaniem pracy sterownika na wypadek zaniku napięcia zasilającego przez przynajmniej 48 godzin
• Wymiary wewnętrzne (S x G x W): ≥35 cm x ≥30 cm x ≥50 cm
• Poziom hałasu: ≤60 dB
• Liczba poziomów przechowywania: 2
• Czas schładzania do -80°C ≤5 godzin
• Ciężar bez akcesoriów: ≤200 kg
• Zużycie energii ≤12 kWh/24 godziny przy ustawieniu na -80°C
• Zasilanie 230 V / 50 Hz
• Transport, uruchomienie
• Autoryzowany serwis na terenie Polski
• Gwarancja minimum 24 miesiące

CECHY DODATKOWE (opcjonalne, dodatkowo punktowane) max. 2 pkt
• Wbudowany rejestrator temperatury (dostęp do danych przez kartę SD, pen-drive USB) lub port komunikacyjny RS-485 lub RS-232 lub USB i stosowne oprogramowanie pomiarowe

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium wyboru oferty: cena netto – 98% (max. 98 pkt) oraz dodatkowe opcje – 2% (max. 2 pkt).
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie
• przedstawienie oferty na sprzęt charakteryzujący się wszystkimi cechami podstawowymi wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia
2. Punktacja zostanie przyznana według następującego wzoru:
Suma punktów = [ (najniższa oferowana cena netto)/(cena ocenianej oferty) ] * 98% + suma punktów za cechy dodatkowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AMP Polska Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 37/1, 30-117 Kraków.
Oferta z dnia 19.12.2016.
Cena netto 21 840,00 PLN
Liczba wyświetleń: 973