Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – DORADZTWO ZAWODOWE

Data publikacji: 30.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2016

Numer ogłoszenia

1013190

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura projektu:
Biuro Projektu ul. Pocztowa 3/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu 0170/15”) do dnia 8.12.2016 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Domin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510-298-825

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości.pdf

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości.pdf

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości.pdf

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości.pdf

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - doradztwo - Nowe kwalifikacje - większe możliwości.pdf

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

Adres

Stanisława Małachowskiego 2B

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

672113060

Fax

672113061

NIP

7642058401

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Numer projektu

POWR.01.02.02-08-0170/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 410