Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu TIK w ramach projektu „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 14.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2016

Numer ogłoszenia

1011456

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Wolności 67, 42-674 Zbrosławice
- pocztą na adres siedziby Zamawiającego – obowiązuje data wpływu.
- faksem – nr: 322334073 w dni robocze od 8.00 do 14.00
- mailem – na adres mailowy: zbroslawice_szk@poczta.onet.pl
w terminie: nie później niż do dnia 21.11.2016 r. do godziny 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zbroslawice_szk@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pyka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322337043; 505608532

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup 5 laptopów, 4 rzutników, 2 rzutników szerokokątnych oraz 2 tablic interaktywnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Zbrosławice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu TIK w ramach projektu „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej
w Zbrosławicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Niniejszym pismem zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:
Zakup sprzętu według specyfikacji:

Pięć laptopów o parametrach:
Pamięć RAM min 4 GB
Dysk twardy min 320 GB
minimalny procesor Intel Core i3 lub równoważny
przekątna ekranu: od 15 do 17 cali
rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 lub 1200 x 800
łączność bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth,
Nagrywarka DVD
Port USB 3.0, Złącze HDMI
System operacyjny Windows 10 lub równoważny
Akumulator Litowo - jonowy 6 komorowy

Cztery rzutniki o parametrach:
Jasność ANSI [lumen]: min. 2500
Złącze komputerowe: min. 1 złącze HDMI

Dwa rzutniki szerokokątne o parametrach
Jasność ANSI [lumen]: min. 2500
Złącze komputerowe: min. 1 złącze HDMI

Dwie tablice interaktywne o parametrach:
Sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem
Komunikacja z komputerem / zasilanie: USB
Oprogramowanie w języku polskim
Technologia - pozycjonowanie w podczerwieni
gwarancja min. 36 miesięcy
Powierzchnia: ceramiczna
Przekątna: min 78 cali
Rozwiązanie Plug & Play eliminujące konieczność instalacji sterowników
Kompatybilna z oprogramowaniem laptopów z pkt 1.
Kompatybilna z rzutnikiem szerokokątnym z pkt 2.

Płatność przelewem po dostarczeniu sprzętu.
Zakup sprzętu realizowany jest w ramach projektu „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej
w Zbrosławicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia zamówienia: do 9.12.2016r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta na załączonym druku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa (70%) oraz parametry sprzętu (30%). Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ZBROSŁAWICE

Adres

Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

322337012

Fax

322337100

NIP

6452533560

Tytuł projektu

Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach

Numer projektu

RPSL.11.01.04-24-00A4/15-00

Inne źródła finansowania

Dotacja celowa z budżetu krajowego
środki publiczne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego szczebla giminnego
Liczba wyświetleń: 546