Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego wraz z wymaganym oprogramowaniem do szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu „Gimnazjum innowacji”

Data publikacji: 27.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-10-2016

Numer ogłoszenia

1007752

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa - Sekretariat. W odpowiednio opisanej i zamkniętej kopercie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrian Zygmund

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774872163

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem do Publicznego Gimnazjum w Bierawie, ul. Kościelna 1, 47-240 Bierawa oraz Gimnazjum w Solarni, ul. Raciborska 42, 47-244 Solarnia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Bierawa, Solarnia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego wraz z wymaganym oprogramowaniem do szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu „Gimnazjum innowacji”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem do Publicznego Gimnazjum w Bierawie, ul. Kościelna 2, 47-240 Bierawa oraz Gimnazjum w Solarni, ul. Raciborska 42, 47-244 Solarnia.

Sprzęt do Publicznego Gimnazjum w Bierawie:
- Laptopy – 4 szt.

Sprzęt do Gimnazjum w Solarni:
1) Pracownia mobilna:
- Laptopy – 25 szt.
- Pakiet biurowy – 25 szt.
- Szafka do pracowni mobilnej – 1 szt.
- Router – 1 szt.
- Access Point – 1 szt.
- program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela – 1 szt.
- rzutnik – 1 szt.
- ekran projektowy przenośny na trójnogu 114x153 – 1 szt.
- drukarka – 1 szt.
- tablica multimedialna – 1 szt.
- wizualizer – 1 szt.
- dysk zewnętrzny – 1 szt.
2) Pozostały sprzęt:
- aparat fotograficzny – 1 szt.
- drukarka – 1 szt.
- kamera cyfrowa – 1 szt.
- nośnik danych – 10 szt.
- bezprzewodowy mikrofon – 2 szt.
- keyboard – 1 szt.
- radioodtwarzacz CD+mp3 – 1 szt.
- zestaw nagłośnieniowy – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48000000-8
38651600-9
38651000-3

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem - Zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem - Zapytanie ofertowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofert zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Kryterium:
a) cena Waga: 80 %
b) termin dostawy Waga: 20 %

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BIERAWA

Adres

Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774872266

Fax

774872262

NIP

7492055417

Tytuł projektu

Gimnazjum innowacji

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0045/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hardware Storm Piotr Kała,
ul. Góry Św. Anny 3,
47-330 Zdzieszowice
Data wpłynięcia oferty 05.10.2016 r.
Oferowana wartość zamówienia: 85 330,07 PLN
Liczba wyświetleń: 622