Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Gimnazjum innowacji

Data publikacji: 22.09.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2016

Numer ogłoszenia

1007379

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa - Sekretariat. W odpowiednio opisanej i zamkniętej kopercie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kostka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774872266 wew. 106

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia zajęć w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Gimnazjum innowacji ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa cywilnoprawna.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Bierawa, Solarnia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawców na prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Bierawa w ramach projektu "Gimnazjum innowacji". Rodzaj zajęć został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Publiczne Gimnazjum w Bierawie, ul. Kościelna 1, 47-240 Bierawa
1. Doskonalimy angielski. Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia będą skierowane do uczniów I i II klasy gimnazjum.
2. Kółko geograficzne. Zajęcia obejmują dziesięcioosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 60 godzin dla grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia skierowane są dla uczniów klasy I gimnazjum (kontynuacja w II).
3. Kółko chemiczne Zajęcia obejmują dziesięcioosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 60 godzin dla grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia skierowane będą do klasy I (kontynuacja w II).
4. Zgłębiamy fizykę. Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia skierowane są dla uczniów klas II-III.
5. Zrozumieć matematykę. Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia skierowane są dla uczniów klas II-III.
Zespół Szkół - Gimnazjum w Solarni, ul. Raciborska 42, 47-244 Dziergowice
1. The Communication Bridge – konwersacje w języku angielskim. Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina lekcyjna). Zajęcia skierowane dla uczniów klas II/III.
2. Gazetka BILINGUA w języku obcym. Zajęcia obejmują dwie sześcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia skierowane dla klas II/III.
3. Z Biologią przez świat – zajęcia eksperymentalne Zajęcia obejmują dwie ośmioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia skierowane dla klas I –III.
4. Koło „Robotikon”. Zajęcia obejmują dwie ośmioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia skierowane dla klas I-III.
5. Świat Mediów – Koło Młodych Dziennikarzy Zajęcia obejmują dwie sześcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. Zajęcia skierowane są dla uczniów klas I-III.
6. Warsztaty socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Zajęcia obejmują dwie czteroosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 15 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 60 godzin. Zajęcia skierowane są dla uczniów klas I-III.
7. Mówię i śpiewam świadomie. Zajęcia obejmują szesnastoosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla grupy rocznie, w łącznym wymiarze 60 godzin. Zajęcia dla klas I – III.
8. Zajęcia korekcyjne na dużym basenie. Zajęcia obejmują dwudziestoosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 40 godzin dla nauczyciela rocznie, w łącznym wymiarze 160 godzin. Zajęcia skierowane dla klas I – III. Zajęcia przewidziane dla 2 nauczycieli.
9. Szkolny Ośrodek Kariery Zajęcia obejmują piętnastoosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 2017/2018), 30 godzin dla grupy rocznie, w łącznym wymiarze 60 godzin. Zajęcia skierowane dla klas I – III.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją konkursową.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją konkursową.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją konkursową.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją konkursową.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją konkursową.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją konkursową.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją konkursową.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją konkursową.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BIERAWA

Adres

Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774872266

Fax

774872262

NIP

7492055417

Tytuł projektu

Gimnazjum innowacji

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0045/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Olga Szostak, ul. Kwiatowa 10, 47-223 Brzeźce, wpł. 29.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
2. Tomasz Żabski, ul. Korfantego 3B m. 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, wpł. 28.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
3. Jolanta Wierzba, ul. Dąbrowskiego 1, 47-240 Bierawa, wpł. 30.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
4. Karina Kostka, ul. Kozielska 45, 47-244 Dziergowice, wpł. 28.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
5. Monika Skupin, ul. Wojska Polskiego 8, 47-240 Bierawa, wpł. 28.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
6. Magdalena Czerwińska, ul. Wyzwolenia 16/2, 47-225 Kędzierzyn – Koźle, wpł. 27.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
7. Dorota Buczek, ul. Słoneczna 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, wpł. 27.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
8. Anna Smaga – Majcher, ul. Mieszka I 6c/8, 47-232 Kędzierzyn – Koźle, wpł. 27.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
9. Lidia Lis, ul. Kościelna 17, 47-244 Dziergowice, wpł. 27.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
10. Helena Melcz, ul. Kościelna 10, 47-244 Dziergowice, wpł. 27.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
11. Ewa Pietrasz, ul. Leśna 3, 47-440 Nędza, wpł. 27.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
12. Karina Kupczyk, ul. Wielowiejska 18, 44-180 Toszek, wpł. 28.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
13. Bogusława Stańczyk, ul. Stara 1D/8, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, wpł. 28.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
14. Anna Mordak, ul. Arki Bożka 8/1, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, wpł. 27.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
15. Sabina Komander, ul. Brzozowa 38, 47-244 Dziergowice, wpł. 27.09
Oferowana kwota: 65 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną
Liczba wyświetleń: 821