Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie kompleksowej strategii biznesowej oraz Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Vegamarket

Data publikacji: 13.07.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-07-2016

Numer ogłoszenia

1003506

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Informacje w Załączniku 1

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@vegamarket.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Nowicki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Informacje w Załączniku 1

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Informacje w Załączniku 1

Przedmiot zamówienia

Informacje w Załączniku 1

Kod CPV

72221000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Informacje w Załączniku 1

Harmonogram realizacji zamówienia

Informacje w Załączniku 1

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Informacje w Załączniku 1

Wiedza i doświadczenie

Informacje w Załączniku 1

Potencjał techniczny

Informacje w Załączniku 1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Informacje w Załączniku 1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje w Załączniku 1

Dodatkowe warunki

Informacje w Załączniku 1

Warunki zmiany umowy

Informacje w Załączniku 1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Informacje w Załączniku 1

Zamówienia uzupełniające

Informacje w Załączniku 1

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informacje w Załączniku 1

Wykluczenia

Informacje w Załączniku 1

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PIOTR SPYRCZAK VEGAMARKET

Adres

Opolska 143a

52-013 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

71 727 11 69

NIP

8991385553

Tytuł projektu

Przygotowanie kompleksowej strategii biznesowej oraz Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Vegamarket

Numer projektu

RPDS.01.04.01-02-0133/15-00
Liczba wyświetleń: 597