Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-01-2020

Termin składania ofert

06-02-2020

Numer ogłoszenia

1228168

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca dostarczy ofertę, sporządzoną na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i oznaczonym:
Oferta : ,, Prowadzenie działań ekologicznych -Cykl działań edukacyjnych, w tym”
z dopiskiem:
1) Część …………,
a w przypadku Grupy Części IV, z dopiskiem Grupa Części IV, Część……..
(w zależności której części dotyczy)
Nie otwierać przed: 6 luty 2020 R. godz. 9.00
Wykonawca umieści na opakowaniu również swoją nazwę oraz adres.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 6 luty 2020 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62 – 100 Wągrowiec osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w tym punkcie.
3. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, wskazanych w pkt 2.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 luty 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62 – 100 Wągrowiec.
5. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni Wykonawcy.
6. Oferty złożone do Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Elmann, Paulina Łukaszczyk – Pracownicy biura Stowarzyszenia Dorota Knopczyńska – Prezes Stowarzyszenia,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(67) 254 74 41, 506 256 186

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Z racji ograniczeń technicznych (liczba znaków i wielkość pliku) skrócony opis przedmiotu zamówienia dostępne jest pod linkiem:. https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/156987/files/zapytanie_ofertowe_dzialania_edukacyjne.pdf
1) CZĘŚĆ I – ULOTKA EDUKACYJNA;
a) W ramach CZĘŚCI I zrealizowane zostanie opracowanie graficzne i druk ulotki informacyjno-edukacyjnej, odrębnie dla każdej ścieżki edukacyjnej.
b) ulotka zostanie wydana w formacie DL, w łącznym nakładzie 10 500 szt., tj. 1500 szt. dla każdej z 7 ścieżek;
c) w ulotce zostaną zawarte informacje na temat celu ścieżki edukacyjnej oraz wartości edukacyjnych zawartych na poszczególnych elementach, znajdujących się na ścieżce;
2) CZĘŚĆ II – KONKURS FOTOGRAFICZNY – WYDANIE WIDOKÓWEK;
a) Stowarzyszenie LGR 7 Ryb” w ramach niniejszego projektu zaplanowało przeprowadzenie konkursu fotograficznego o tematyce ujmującej zasoby środowiska w różnej postaci.
b) Wykonawca na podstawie zdjęć, które wzięły udział w konkursie fotograficznym wykona widokówki (pocztówki) w łącznym nakładzie 1000 szt.,
3) CZĘŚĆ III – FILM INFORMACYJNO – EDUKACYJNY;
WYKONANIE FILMU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO”. Film stanowić będzie materiał informacyjno – edukacyjny z działań objętych projektem pn. „W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” oraz w tematyce edukacji ekologicznej objętej ścieżkami.
4) GRUPA CZĘŚĆ IV- PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW„CHROŃ ŚRODOWISKO – BĄDŹ EKO”
a) CZĘŚĆ I PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY OBORNIKI Planuje się wydanie 1 artykułu informacyjno-edukacyjnych w zakresie: Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Treści artykułów dostarczy Zamawiający.
b) CZĘŚĆ II PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY ROGOŹNO Planuje się wydanie 1 artykułu informacyjno-edukacyjnych w zakresie: Dnia Akcji Klimatycznej. Treści artykułów dostarczy Zamawiający.
c) CZĘŚĆ III PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY KISZKOWO Planuje się wydanie 1 artykułu informacyjno-edukacyjnych w zakresie: Światowego Dnia Drzewa. Treści artykułów dostarczy Zamawiający.
d) CZĘŚĆ IV PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY SKOKI Planuje się wydanie 1 artykułu informacyjno-edukacyjnych w zakresie: Światowego Dnia Wody. Treści artykułów dostarczy Zamawiający.
e) CZĘŚĆ V PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY GOŁAŃCZ Planuje się wydanie 1 artykułu informacyjno-edukacyjnych w zakresie: Dnia Ryby. Treści artykułów dostarczy Zamawiający.
f) CZĘŚĆ VI PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY MARGONIN Planuje się wydanie 1 artykułu informacyjno-edukacyjnych w zakresie: Dnia Ziemi. Treści artykułów dostarczy Zamawiający.
g) CZĘŚĆ VII PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY SZAMOCIN Planuje się wydanie 1 artykułu informacyjno-edukacyjnych w zakresie: Dnia Pszczoły. Treści artykułów dostarczy Zamawiający.
5) CZĘŚĆ V – ORGANIZACJA DNIA RYBY - GOŁAŃCZ;
Dzień zaplanowano na wybudowanej ścieżce w Gołańczy. W ramach obchodów zrealizowane zostaną:
a) konferencja - BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z POTENCJAŁU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO,
b) warsztaty rodzinne - chrońmy środowisko wodne,
c) lekcja z przyrodą z uwzględnieniem informacji ze ścieżki.
d) tematyczny konkurs rodzinny.
6) CZĘŚĆ VI – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA DRZEWA – ŁAGIEWNIKI KOŚCIELNE, GMINA KISZKOWO;
Dzień zaplanowano na wybudowanej ścieżce w Łagiewnikach Kościelnych, Gmina Kiszkowo.
W ramach obchodów zrealizowane zostaną:
a) konferencja - DENDROLOGIA, CZYLI CO WIEMY O DRZEWACH,
b) warsztaty rodzinne - znam drzewo od pnia po koronę,
c) lekcja z przyrodą z uwzględnieniem informacji ze ścieżki.,
d) tematyczny konkurs rodzinny;
7) CZĘŚĆ VII – ORGANIZACJA DNIA ZIEMI – MARGONIN;
Dzień zaplanowano na wybudowanej ścieżce w Margoninie. W ramach obchodów zrealizowane zostaną:
a) konferencja - OCHRONA ZASOBÓW ZIEMI. WYKORZYSTANIE OZE,
b) warsztaty rodzinne - Prezentacja modeli OZE,
c) lekcja z przyrodą z uwzględnieniem informacji ze ścieżki..
d) tematyczny konkurs rodzinny.
8) CZĘŚĆ VIII – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA - OBORNIKI;
Dzień zaplanowano na wybudowanej ścieżce w Obornikach. W ramach obchodów zrealizowane zostaną:
a) konferencja – GOSPODARKA ODPADAMI – TEORIA A PRAKTYKA,
b) warsztaty rodzinne - segregacja odpadów – umiem segregować,
c) lekcja z przyrodą z uwzględnieniem informacji ze ścieżki,
d) tematyczny konkurs rodzinny.
9) CZĘŚĆ IX – ORGANIZACJA DNIA AKCJI KLIMATYCZNEJ, ROGOŹNO;
Dzień zaplanowano na wybudowanej planowanej ścieżce w Rogoźnie. W ramach obchodów zrealizowane zostaną:
a) konferencja - PAKIET ENERGETYCZNO - KLIMATYCZNY 20/20/20 W PRAKTYCE,
b) warsztaty rodzinne - chronię klimat,
c) lekcja z przyrodą,
d) tematyczny konkurs rodzinny.
10) CZĘŚĆ X – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA WODY, POTRZANOWO, GMINA SKOKI;
Dzień zaplanowano na wybudowanej ścieżce w Potrzanowie, Gmina Skoki. W ramach obchodów zrealizowane zostaną:
a) konferencja - STAN WÓD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. OCHRONA ZASOBÓW WODY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM,
b) warsztaty rodzinne - Pytania i odpowiedzi. Co wiem na temat zasobu wody,
c) lekcja z przyrodą z uwzględnieniem informacji ze ścieżki,
d) tematyczny konkurs rodzinny.
11) CZĘŚĆ XI – ORGANIZACJA DNIA PSZCZOŁY, SZAMOCIN;
Dzień zaplanowano na wybudowanej ścieżce w Szamocinie. W ramach obchodów zrealizowane zostaną:
a) - konferencja - PRZYJEMNE I POŻYTECZNE. JAK CHRONIĆ PSZCZOŁY A JAK KORZYSTAĆ Z ICH PRACY,
b) - warsztaty rodzinne - Budujemy ULE,
c) - lekcja z przyrodą z uwzględnieniem informacji ze ścieżki,
d) - tematyczny konkurs rodzinny.
Elementy uwzględnione na plakatach i innych materiałach związanych z organizacją ww. działań zawierać będą logo zgodnie z zasadami promowania projektów dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z poniższymi wytycznymi (link)
https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: 1) CZĘŚĆ I – ULOTKA EDUKACYJNA; - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, - Dostawa: siedziba Zamawiającego. 2) CZĘŚĆ II – KONKURS FOTOGRAFICZNY – WYDANIE WIDOKÓWEK; - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, - Dostawa: siedziba Zamawiającego 3) CZĘŚĆ III – FILM INFORMACYJNO – EDUKACYJNY; - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, - Dostawa: siedziba Zamawiającego 4) GRUPA CZĘŚC IV- PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW„CHROŃ ŚRODOWISKO – BĄDŹ EKO” : a) CZĘŚĆ I PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY OBORNIKI b) CZĘŚĆ II PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY ROGOŹNO c) CZĘŚĆ III PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY KISZKOWO d) CZĘŚĆ IV PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY SKOKI e) CZĘŚĆ V PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY GOŁAŃCZ f) CZĘŚĆ VI PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY MARGONIN g) CZĘŚĆ VII PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY SZMOCIN - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, - Dostawa: siedziba Zamawiającego 5) CZĘŚĆ V – ORGANIZACJA DNIA RYBY – miejsce wybudowanej ścieżki edukacyjnej: Województwo: Wielkopolskie, Powiat: wągrowiecki, miejscowość: GOŁAŃCZ, część działki nr ewid. 1106/3, obręb Gołańcz; 6) CZĘŚĆ VI – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA DRZEWA – miejsce wybudowanej ścieżki edukacyjnej: Województwo: Wielkopolskie, Powiat: gnieźnieński, miejscowość: ŁAGIEWNIKI KOŚCIELNE, GMINA KISZKOWO; działka nr ewid. 292/1, obręb Łagiewniki Kościelne; 7) CZĘŚĆ VII – ORGANIZACJA DNIA ZIEMI – miejsce wybudowanej ścieżki edukacyjnej: Województwo: Wielkopolskie, Powiat: chodzieski, miejscowość: MARGONIN; Gmina Margonin, obręb geodezyjny Margonin, na działkach o nr 895, 896, 914/2; 8) CZĘŚĆ VIII – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA – OBORNIKI miejsce wybudowanej ścieżki edukacyjnej: Województwo: Wielkopolskie, Powiat: obornicki, miejscowość: OBORNIKI, obręb geodezyjny Oborniki, na działkach o nr 1639/3, 1640/1, 1646/1, 1647, 1648; 9) CZĘŚĆ IX – ORGANIZACJA DNIA AKCJI KLIMATYCZNEJ, ROGOŹNO - miejsce wybudowanej ścieżki edukacyjnej: Województwo: Wielkopolskie, Powiat: obornicki, miejscowość: ROGOŹNO, obręb geodezyjny Rogoźno, na działce o nr 1920/3; 10) CZĘŚĆ X – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA WODY, POTRZANOWO, GMINA SKOKI - miejsce wybudowanej ścieżki edukacyjnej: Województwo: Wielkopolskie, Powiat: wągrowiecki, miejscowość: POTRZANOWO, obręb geodezyjny Potrzanowo, na działce o nr 500/6, nad Jeziorem Włókna. 11) CZĘŚĆ XI – ORGANIZACJA DNIA PSZCZOŁY, SZAMOCIN - miejsce wybudowanej ścieżki edukacyjnej: Województwo: Wielkopolskie, Powiat: chodzieski, miejscowość: SZAMOCIN, obręb geodezyjny Szamocin, na działkach o nr 663/2, 664/2, 671/3, 668.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cele projektu ”W zgodzie z naturą”- prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” są szczegółowo powiązane z identyfikacją potrzeb oraz uzasadnieniem realizacji projektu. Wpisują się w cele działania i programu, w ramach którego będzie real. i w cele strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych na poziomie wojew. i kraju. Zmieniające się warunki klimatyczne i konieczność gospodarowania zasobami Ziemi powoduje inicjatywę podejmowania. działań w zakresie edukacji ekologicznej na jak najszerszym obszarze i szerokiej ofercie.
Do głównych celów należą:
- ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów Natura 2000,
- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ekologii,
- edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów ziemi, w tym korzystanie z OZE;
-zainteresowanie mieszkańców problemem gospodarki wodą, w tym w gospodarstwie domowym,
- edukacja w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki
- uświadamianie mieszkańców na problemy wynik. ze zmian klimatu,
- ochrona klimatu w życiu codziennym,
- ochrona gatunków - dendrologia, pszczoły, ryby, fauna i flora wody, itp.
- promowanie postaw ekologicznych.
Z racji ograniczeń technicznych (liczba znaków i wielkość pliku) szczegółowy cel został zamieszczony w zapytaniu ofertowym pod linkiem: https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/156987/files/zapytanie_ofertowe_dzialania_edukacyjne.pdf

Przedmiot zamówienia

Z racji ograniczeń technicznych (liczba znaków i wielkość pliku) szczegółowy opis zamówienia dostępne jest pod linkiem: https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/156987/files/zapytanie_ofertowe_dzialania_edukacyjne.pdf
Przedmiotem zamówienia jest:
„Prowadzenie działań ekologicznych – Cykl działań edukacyjnych”
w ramach projektu pn. „W zgodzie z naturą – prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0015/17-00 z dnia 16.10.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Tytuł zamówienia: „Prowadzenie działań ekologicznych - Cykl działań edukacyjnych,
w tym:
1. CZĘŚĆ I – ULOTKA EDUKACYJNA;
2. CZĘŚĆ II – KONKURS FOTOGRAFICZNY – WYDANIE WIDOKÓWEK;
3. CZĘŚĆ III – FILM INFORMACYJNO – EDUKACYJNY;
4. GRUPA CZĘŚC IV- PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW„CHROŃ ŚRODOWISKO – BĄDŹ EKO” :
a) CZĘŚĆ I PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY OBORNIKI
b) CZĘŚĆ II PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY ROGOŹNO
c) CZĘŚĆ III PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY KISZKOWO
d) CZĘŚĆ IV PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY SKOKI
e) CZĘŚĆ V PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY GOŁAŃCZ
f) CZĘŚĆ VI PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY MARGONIN
g) CZĘŚĆ VII PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY SZMOCIN

5. CZĘŚĆ V – ORGANIZACJA DNIA RYBY - GOŁAŃCZ;
6. CZĘŚĆ VI – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA DRZEWA – ŁAGIEWNIKI KOŚCIELNE, GMINA KISZKOWO;
7. CZĘŚĆ VII – ORGANIZACJA DNIA ZIEMI – MARGONIN;
8. CZĘŚĆ VIII – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA - OBORNIKI;
9. CZĘŚĆ IX – ORGANIZACJA DNIA AKCJI KLIMATYCZNEJ, ROGOŹNO;
10. CZĘŚĆ X – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA WODY, POTRZANOWO, GMINA SKOKI;
11. CZĘŚĆ XI – ORGANIZACJA DNIA PSZCZOŁY, SZAMOCIN;
Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na realizację tylko wybranej lub wybranych CZĘŚCI lub W PRZYPADKU CZEŚCI IV JEDNEJ Z CZĘŚCI GRUPY.

Zatem Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 11 części lub 1 lub kilka wybranych części lub w przypadku części IV jednej z części grupy..

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
79952100-3 – usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego, tj.
1) Część I – do dnia 30.05.2020 r.
2) Część II – do dnia 30.06.2020 r.
3) Część III – do dnia 30.08.2020 r.
4) GRUPA Częsć IV:
a) CZĘŚĆ I do dnia 30.04.2020 r.
b) CZĘŚĆ II do dnia 30.04.2020 r.
c) CZĘŚĆ III do dnia 30.04.2020 r.
d) CZĘŚĆ IV do dnia 30.04.2020 r.
e) CZĘŚĆ V do dnia 30.04.2020 r.
f) CZĘŚĆ VI do dnia 30.04.2020 r.
g) CZĘŚĆ VII do dnia 30.04.2020 r.

5) Części od V do XI – od dnia 01.05.2020 do dnia 15.07.2020 r.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji zadania objętego ofertą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa wymogów co do uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności do realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 1 usługę o podobnym charakterze dla Części, dla której składa ofertę.
Warunek ten jest traktowany jako łączny, tzn. nie zależnie na ile części Wykonawca będzie składał ofertę, wystarczającym jest posiadanie doświadczenia w postaci wykonanej co najmniej 1 usługę o podobnym charakterze.
Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca przedłoży wykaz usług (załącznik nr 4) wraz z referencjami lub równoważnymi dokumentami potwierdzającymi iż usługa została wykonana należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa wymogów co do potencjału technicznego niezbędnego do realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa wymogów co do posiadania przez wykonawcę osób zdolnych do realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje osobami do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, realizując zamówienie, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) każdy z osobna posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli odrębne przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) wspólnie muszą wykazać, że spełnią warunki, dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia i posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną lub finansową;
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
6) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów, poprzez stwierdzenie:
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Warunki zmiany umowy

1) Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku konieczności udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie
2) Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
3) Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
4) Zmiana kwoty umownej:
a. aneksem do umowy – w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że możliwa jest zmiana tylko kwoty umownej brutto (kwota umowna netto wynikająca z oferty musi pozostać bez zmian) o różnicę w podatku VAT między stawką obowiązującą w dniu składania ofert a stawką nowo wprowadzoną urzędowo; dotyczy wyłącznie części Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są załączyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) następujące dokumenty:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2A do zapytania ofertowego),
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - (załącznik nr 2A do zapytania ofertowego).
Uwaga:
- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich postaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej (załącznik nr 2A do zapytania ofertowego),
3) Wykaz realizowanych usług (załącznik nr 4),
4) Dodatkowo dla części od CZĘŚCI V- do CZĘŚCI XI – wstępny program realizowanego zadania, do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Ponadto do oferty należy załączyć :
1) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t. j. ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy, na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie.
2) W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni w sposób wyraźny oznaczyć podmioty (nazwa i adres) wspólnie ubiegające się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych przedsięwzięć jak w zamówieniu podstawowym, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) wielkość zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego,
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
I. Cena wykonania zamówienia - 100%
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.
Sposób oceny ofert:
Cena najniższa
--------------------- x 100% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, możliwe do zdobycia 100 pkt) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i niniejszej dokumentacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
3. W przypadku takiej samej ilości punktów, jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców i zamieści informacje o wyborze na stronie internetowej.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 t. j.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6)W przypadku gdy cena całkowita oferty, jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo,
b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA "7 RYB"

Adres

62-100 Wągrowiec

wielkopolskie , wągrowiecki

Numer telefonu

506256186

Fax

672547441

NIP

7661972100

Tytuł projektu

W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin.

Numer projektu

RPWP.04.05.04-30-0015/17-00