Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-10-2019

Termin składania ofert

30-10-2019

Numer ogłoszenia

1212902

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać drogą mailową na adres e-mail: marek.trojanowicz@brainscan.ai

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marek.trojanowicz@brainscan.ai

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Trojanowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48601064801

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i najem specjalistycznego sprzętu IT do realizacji usług badawczo-rozwojowych w ramach w/w projektu zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.:
„BRAINSCAN” - system do automatycznej diagnostyki, znajdowania zmian chorobowych - anomalii
występujących w badaniach obrazowych głowy” przez: BrainScan Sp. z o.o. w ramach Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podmiotu, który umożliwi skorzystanie z najmu niezbędnego sprzętu specjalistycznego IT do realizacji usług badawczo-rozwojowych w ramach w/w projektu zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja zamówienia


Najem serwera obliczeniowego, składającego się z::

1. Płyta główna o formacie CEB z gniazdem na procesory Intel LGA 2066, z obsługą czterech kart graficznych oraz modułów pamięci DDR4 4200 MHz, dwoma gniazdami sieciowym 10G, gniazdami M.2, U.2 oraz USB 3.1 Gen 2

2. Karta graficzna Titan RTX 24 GB RAM - 4 sztuki

3. Pamięć RAM 16GB (1 x 16GB), DDR4 DRAM, 3000MHz - 8 sztuk

4. Chłodzenie CPU dla gniazd procesora: Socket 1156, Socket 2011, Socket FM1, Socket 1151, Socket AM2, Socket AM2+, Socket FM2, Socket AM3, Socket AM3+, Socket 1155

5. Procesor Intel Core Extreme i9, 18 rdzeni, 36 wątków, 3.00GHz, 24.75MB, LGA2066, 14nm

6. Dysk SSD 2TB pojemności, M.2 80mm PCIe 3.0 x4 NVMe, 1800/1800 MB/s, 3D2, QLC - 2 sztuki

7. Dysk HDD 10TB pojemności, SATA/600, 7200RPM, 256MB cache

8. Zasilacz moc 2000 W, Certyfikat 80 PLUS

9. Obudowa Thermaltake Core W100

10. Zasilacz UPS


Najem serwera typu NAS, składającego się z:

1. Serwer NAS (Network Attached Storage) z możliwością podłączenia 12 dysków o łącznej pojemności nie mniejszej niż 160 TB

2. Karta sieciowa 2 x 10GBASE-T

3. Dysk SSD 16TB, SAS, 7200RPM, 256MB cache - 6 sztuk

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Szacowany termin realizacji: listopad 2019 - maj 2021.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które są obecne co najmniej 5 lat na rynku dostawców sprzętu IT oraz udokumentują realizację co najmniej dwóch dostaw sprzętu IT o wartości ponad 100.000 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat - wymagane protokoły z realizacji lub listy referencyjne.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które udokumentują odpowiednie zasoby kadrowe, tj. posiadanie w swoim zespole dedykowanej osoby, której zakres wiedzy obejmuje znajomość systemów Linux na poziomie zaawansowanym.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które zapewniają:
1. serwis sprzętu IT wymienionego w specyfikacji, w okresie 3 lat, z efektywnym czasem naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;
2. wykonanie trzech corocznych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia, obejmujących konserwację elementów mechanicznych oraz aktualizację i optymalizację sterowników systemowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta cenowa zawierająca miesięczny koszt wynajmu sprzętu w kwocie netto +VAT .
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu Wykonawcy i 5-letniej obecności na rynku dostawców sprzętu IT.
4. Listy referencyjne lub protokoły co najmniej dwóch dostaw sprzętu IT o wartości ponad 100.000 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat.
5. Oświadczenie o odpowiednich zasobach kadrowych Wykonawcy - obecność w zespole dedykowanej osoby z zaawansowaną znajomością systemów Linux.
6. Oświadczenie o zapewnieniu serwisu i przeglądów technicznych sprzętu IT zgodnie z dodatkowymi warunkami zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100%.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BRAINSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szkolna 10/1

81-363 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48602453345

NIP

5862321880

Tytuł projektu

BRAINSCAN - system do automatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, detekcji i lokalizacji potencjalnych zmian patologicznych występujących w badaniach obrazowych głowy.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0573/18-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Atrasys Sp. z o.o., Ul. Władysława IV 13B, 80-547 Gdańsk

Data wpłynięcia oferty: 30.10.2019

Cena całkowita oferty: 114950,00 zł netto 141388,50 zł brutto