Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenia

Dostępne 2277 ogłoszeń z wybranych kategorii

Aktualne X

Zakup surowców i materiałów dla potrzeb realizacji Projektu badawczego (RUDA ŻELAZA)

Do 24-06-2018 | PIOMA-ODLEWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- | łódzkie |

zapytanie ofertowe na usługę transportową na wyjazd 4-dniowy rodzinny.

Do 25-06-2018 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI- | wielkopolskie |

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawa jazdy kat. T ”

Do 25-06-2018 | POWIAT ŚWIDWIŃSKI- | zachodniopomorskie |

zakup usługi wyżywienia i zakwaterowania podczas wypoczynku letniego

Do 25-06-2018 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW GDAŃSKA- | pomorskie |

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przez firmę Cornstore sp. z o.o w miejscowości Taborzec

Do 25-06-2018 | CORNSTORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- | warmińsko-mazurskie |

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 1/2018/UE/1.3.1

Do 25-06-2018 | RYMATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- | podkarpackie |

Przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek Projektu „WySTARTuj na rynku pracy!”

Do 25-06-2018 | "CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA- | łódzkie |

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na zakupie testera bezpieczeństwa elektrycznego.

Do 25-06-2018 | EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O.- | lubuskie |

zakupu robót budowlanych – III etap budowy budynku produkcyjno-magazynowego

Do 25-06-2018 | Piekarnia J.M.Żurek Marek Żurek , Odonów 90 28-500 Kazimierza Wielka , Powiat :Kazimierski ; Województwo:Świętokrzyskie ; NIP: 6620050975 ; Tel: (41) 352 11 17 e-mail: zurekmarek1@gmail.com ; Nr projektu : RPSW.02.05.00-26-0007/17 | świętokrzyskie |

Wybór podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach konkursu POIR 1 /1. 2 / 201 8 /POIR

Do 25-06-2018 | Proteh GlassDeep Sp. z o.o. | pomorskie |