Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0044/18-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Integracja społeczna

Działanie

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów
Podkarpackie | Rzeszowski
Podkarpackie | Łańcucki