Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH mieszkańców woj. świętokrzyskiego – obszar OSI (gmina Łopuszno, Mniów Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka i Słupia Konecka)

Numer projektu

RPSW.08.04.02-26-0010/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

Poddziałanie

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe)

Miejsce realizacji projektu

Świętokrzyskie | Konecki | Słupia (Konecka)
Świętokrzyskie | Konecki | Ruda Maleniecka
Świętokrzyskie | Konecki | Radoszyce
Świętokrzyskie | Konecki | Smyków
Świętokrzyskie | Kielecki | Łopuszno
Świętokrzyskie | Kielecki | Mniów