Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-T165/18-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj