Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. zachodniopomorskie

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4002/18-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

Wysoka jakość systemu oświaty

Miejsce realizacji projektu

Zachodniopomorskie