Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. lubelskim

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0004/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Działanie

Programy typu outplacement

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie