Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Edukacja przedszkolna szansą dla przyszłości

Numer projektu

RPLB.08.01.01-08-0030/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Nowoczesna edukacja

Działanie

Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie

Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Miejsce realizacji projektu

Lubuskie | Międzyrzecki | Trzciel