Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

LUBAWA S.A.
INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0007/18-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie

Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie

Projekty aplikacyjne

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie | Ostrowski | Ostrów Wielkopolski
Łódzkie | Łódź