Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR
MIASTO SUWAŁKI
SUWALSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SUWAŁKACH
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W SUWAŁKACH

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0097/16-03

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kompetencje i kwalifikacje

Działanie

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Miejsce realizacji projektu

Podlaskie | Suwałki | Suwałki
Podlaskie | Suwałki | Suwałki
Podlaskie | Suwałki | Suwałki
Podlaskie | Suwałki | Suwałki
Podlaskie | Suwałki | Suwałki
Podlaskie | Suwałki | Suwałki