Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Infrastruktura publiczna

Działanie

Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Miejsce realizacji projektu

Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Szczecinek - gmina wiejska