Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wczoraj WYKLUCZENI - dzisiaj ZATRUDNIENI

Numer projektu

RPSW.09.01.00-26-0015/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)

Miejsce realizacji projektu

Świętokrzyskie | Skarżyski | Skarżysko-Kamienna
Świętokrzyskie | Starachowicki | Starachowice
Świętokrzyskie | Ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski