Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej modułowej konstrukcji pływającej o funkcjonalnościach hotelu wraz z systemem inteligentnego zarządzania

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0087/18-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie | Kraków | Kraków