Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

1.JÓZEF KLABIS ASKLA AUTOMATYKA SERWIS 2. ROBOTECH

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Prace B+R w firmie ASKLA dotyczące innowacyjnej wiertarki przelotowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0236/18-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Lubliniecki | Ciasna