Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
GMINA MIEJSKA WAŁCZ
"4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA
FUNDACJA POD ANIOŁEM
GMINA PYRZYCE

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K004/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Włączenie społeczne

Działanie

Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Miejsce realizacji projektu

Zachodniopomorskie | Stargardzki
Zachodniopomorskie | Pyrzycki
Zachodniopomorskie | Myśliborski
Zachodniopomorskie | Gryfiński
Zachodniopomorskie | Choszczeński
Zachodniopomorskie | Stargardzki
Zachodniopomorskie | Pyrzycki
Zachodniopomorskie | Myśliborski
Zachodniopomorskie | Gryfiński
Zachodniopomorskie | Choszczeński
Zachodniopomorskie | Stargardzki
Zachodniopomorskie | Pyrzycki
Zachodniopomorskie | Myśliborski
Zachodniopomorskie | Gryfiński
Zachodniopomorskie | Choszczeński
Zachodniopomorskie | Stargardzki
Zachodniopomorskie | Pyrzycki
Zachodniopomorskie | Myśliborski
Zachodniopomorskie | Gryfiński
Zachodniopomorskie | Choszczeński
Zachodniopomorskie | Stargardzki
Zachodniopomorskie | Pyrzycki
Zachodniopomorskie | Myśliborski
Zachodniopomorskie | Gryfiński
Zachodniopomorskie | Choszczeński
Zachodniopomorskie | Stargardzki
Zachodniopomorskie | Pyrzycki
Zachodniopomorskie | Myśliborski
Zachodniopomorskie | Gryfiński
Zachodniopomorskie | Choszczeński
Zachodniopomorskie | Stargardzki
Zachodniopomorskie | Pyrzycki
Zachodniopomorskie | Myśliborski
Zachodniopomorskie | Gryfiński
Zachodniopomorskie | Choszczeński