Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYTWÓRNIA WAFLI KAZIMIERZ BOŁKUN

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Odnawialne źródła energii w firmie Wytwórnia Wafli Kazimierz Bołkun

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0288/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Miejsce realizacji projektu

Podlaskie | Białostocki | Wasilków