Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!

Numer projektu

RPMP.08.02.00-12-0067/18-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Rynek Pracy

Działanie

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie